h

Groningse SP, PvdA en GroenLinks pleiten voor provinciale vervoersbedrijven na onrust bij Arriva en Qbuzz.

25 oktober 2023

Groningse SP, PvdA en GroenLinks pleiten voor provinciale vervoersbedrijven na onrust bij Arriva en Qbuzz.

Foto: NRC / www.nrc.nl

Op 24 oktober dienden Statenleden Agnes Bakker (SP), Richart Joling (PvdA) en Bas de Boer (GroenLinks) gezamenlijk schriftelijke vragen in over de toekomst van Arriva en Qbuzz in de provincie Groningen. De fracties dienden deze vragen gezamenlijk in naar aanleiding van berichtgeving omtrent ontwikkelingen bij zowel Arriva als bij Qbuzz. 

Deutsche Bahn heeft kenbaar gemaakt dat zij voornemens zijn Arriva Group te verkopen aan I Squared Capital. Daarnaast wil de regering van de Italiaanse premier Meloni een groot deel van de staatsbedrijven deels of helemaal privatiseren. Qbuzz maakt deel uit van Ferrorie dello Stato, een Italiaans Staatsbedrijf. 

De SP, PvdA en GroenLinks zijn van mening dat het OV een publieke voorziening is. Het feit dat deze publieke voorziening nu gekocht wordt door een bedrijf dat alleen gericht is op het realiseren van een stevig rendement voor haar investeerders baart hen grote zorgen. Temeer omdat het verdienmodel van private equity er doorgaans op gericht is om onrendabele delen van een bedrijf te strippen zodat het overgebleven deel met winst doorverkocht kan worden.

De partijen willen van het College weten wat er contractueel is afgesproken met DB/ Arriva over een eventuele overname door een andere partij en wat de verkoop van Arriva op de korte en lange termijn betekent voor het treinvervoer in Groningen. Daarnaast willen de fracties weten of de provincie ooit van Deutsche Bahn een aanbod heeft gekregen om Arriva Personenvervoer Nederland over te nemen en of het een mogelijkheid is dat de provincie weer zelfstandig uitvoering geeft aan bus- en streekvervoer. 

De SP, PvdA en GroenLinks vinden dat de onrust die nu ontstaat bij Arriva en Qbuzz, voor medewerkers en reizigers, voorkomen kan worden door commerciële bedrijven uit het publieke domein te weren en weer te komen tot provinciale vervoersbedrijven. 

in de media:

OogTV

Westerwolde actueel.

In de bijlage vind u de ingezonden vragen.

Reactie toevoegen

U bent hier