h

Rennen voor de inwoners

18 november 2015

Rennen voor de inwoners

Veel inwoners in het aardbevingsgebied voelen boosheid, onmacht en frustratie. Niet alleen gebouwen zijn beschadigd, ook mensen zijn beschadigd.  Elke keer als er een  lichtpuntje kwam in dit dossier kwam er daarna weer een tegenslag: Een stap vooruit één stap terug, of één stap vooruit meer stappen terug

Was er eindelijk erkenning van SODM dat aardbevingen inderdaad veroorzaakt werden door de NAM: In het daarop volgende jaar werd voor een maximaal aantal kubieke meters aan gas gewonnen.

Eén stap vooruit, één stap terug

Sprak de veiligheidsraad eindelijk uit dat te lang economische belangen voor veiligheid waren gegaan:  in het winningsplan werd veiligheid niet voorop gesteld.

Eén stap vooruit, één stap terug

Besloot de rechter dat waardevermindering ook nu al kan worden uitgekeerd: de NAM gaat in beroep.

Eén stap vooruit, één stap terug

Dit jaar lijken er eindelijk stappen vooruit te gaan worden gezet. De Tweede Kamer sprak zich uit voor een fors lagere gaswinning, ze spraken zich uit tegen fracking, ze spraken zich uit voor omgekeerde bewijslast.

Tegelijk zien we deze week weer een onderzoek van de NAM met als conclusie dat er veel minder huizen versterkt moeten worden. Weer een stap terug. Weer niet onafhankelijk onderzoek waarvan we de resultaten niet kunnen concluderen.

Nu is de tijd om alleen nog maar stappen vooruit te gaan zetten. Nee we moeten gaan rennen voor de inwoners!

Het plan van Alders is volgens mijn fractie een stapje vooruit. Maar nog een te kleine stap.

Er is meer nodig.

Een stap vooruit is: De macht van de NAM moet veel verder worden teruggedrongen. Geen rol meer in het vaststellen van het schadeprotocol, in schadevaststelling in schadeafhandeling en in het doen van onderzoek

Een stap vooruit is: de PGA-contourenkaart niet koppelen aan de verschillende regelingen. Herstel van scholen en zorginstellingen mag niet afhangen van de lijntjes op deze kaart.

Een stap vooruit is: de waardevermeerderingsregeling moet ook na 1 januari voor iedereen gelden

Een stap vooruit is: de macht en positie van de inwoners versterken. Allen mijnbouwschade moet worden erkend. De bewijslast moet zo snel mogelijk worden omgekeerd. Inwoners hebben recht op meer juridische steun.

Een stap vooruit: we moeten zo snel en goed mogelijk werken aan herstel van huizen, scholen, zorginstellingen, bedrijven. Maar er moet ook fors geïnvesteerd worden in de leefbaarheid en economie van het gebeid.

Een stap vooruit: dit enorme probleem pakken we alleen goed aan als we ook de oorzaak aanpakken. De gaswinning moet fors naar beneden.

Een stap vooruit: De staten komen met een eensgezind signaal waarin ze dit en meer uitspreken.

Wij gaan rennen voor de inwoners.

U bent hier