h

Kinderafdeling Delfzijl toch dicht?

24 januari 2007

Kinderafdeling Delfzijl toch dicht?

In 2002 zijn er door de SP fractie vragen gesteld over financiële problemen bij het Delfzicht ziekenhuis.
In 2005 heeft de fractie vragen gesteld over een dreigende sluiting van de kinderafdeling.
In 2007 lijkt het einde nabij van de kinderafdeling!

In Nederland geldt dat de ziekenhuiszorg binnen 30 à 45 minuten bereikbaar moet zijn.
Dit leidt ertoe dat het ziekenhuis in Delfzijl onmisbaar is.
Gedeputeerde mevr.Mulder heeft beloofd zich in te zetten voor het Delfzicht ziekenhuis. De Gedeputeerde stelt dat de zorg in de nabijheid van de bewoners moet worden gegarandeerd.
De minister heeft zelfs beloofd de beleidsregels in de sfeer van bekostiging en/of de bouw zal aanpassen om de positie van de kleine ziekenhuizen te versterken.Hij garandeert zelfs dat de bestaande ziekenhuizen moeten blijven bestaan.
Jammer genoeg zegt hij niet dat ook alle afdelingen moeten blijven bestaan.
Uitgerekend Delfzicht wil nu de kinderafdeling sluiten en onderbrengen in Winschoten.

De meest kwetsbare groep wordt de dupe van de marktwerking. De kinderafdeling is immers de duurste afdeling binnen een ziekenhuis. Vermoedelijk kan er geen winst worden gemaakt op de kinderafdeling.

De SP is van mening dat een compleet ziekenhuis in een werkgebied van 100.000 inwoners onmisbaar is. De invloed van de provincie op het ziekenhuisbeleid is niet groot, maar samen met de bevolking moet het toch mogelijk om de ziekenhuis directie op andere gedachten te brengen.

U bent hier