h

Weer schriftelijke vragen Delfzicht ziekenhuis

29 september 2007

Weer schriftelijke vragen Delfzicht ziekenhuis

delfzicht
Vragen van de leden Van Gerven en Van Gijlswijk (beiden SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de dreigende sluiting van de kinderafdeling van het Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl. (Ingezonden 28 september 2007)

1
Kunt u het bericht bevestigen dat de directie van het Delfzicht ziekenhuis van plan is om op zeer korte termijn de kinderafdeling te Delfzijl te sluiten. 1) 2) Zo ja, wat is uw mening over deze dreigende sluiting?

2
Is deze sluiting niet zeer ongewenst gezien het belang van een goede bereikbare achtervang bij spoedsituaties en bij thuisbevallingen in Noordoost Groningen? Komt hierdoor de veiligheid bij thuisbevallingen niet in gevaar omdat de ziekenhuizen in Groningen en Winschoten te ver weg liggen?

3
Wordt in het hele gebied Noord-Oost Groningen aan het bereikbaarheidscriterium van 45 minuten bij acute situaties voldaan als de kinderartsen uit het ziekenhuis verdwijnen?

4
Hoe verhoudt zich dit dreigende besluit van de directie tot het besluit van de directie en medische staf van februari 2007 om in het belang van de gezondheidszorg in de regio zowel de kindergeneeskunde als de acute kindergeneeskunde voor een periode van minimaal vijf jaar overeind te houden?

5
Komt het voortbestaan van het ziekenhuis niet in gevaar als afdelingen worden gesloten?

6
Verdwijnen er ook nog andere afdelingen van het ziekenhuis?

7
Heeft het ziekenhuis niet de plicht een volwaardige basisziekenhuiszorg aan te bieden, daar het gebruik maakt van de regeling voor kleine ziekenhuizen?3) Zo neen, waarom niet.

8
Welke maatregelen gaat u nemen om de dreigende sluiting te voorkomen?

U bent hier