h

‘Corporaties moeten weer terug naar de mensen’

19 november 2008

‘Corporaties moeten weer terug naar de mensen’

Verslag van woningbouwconferentie ‘wie bepaalt wie wat bouwt’

Op initiatief van de statenfractie van de SP werd zaterdag de conferentie ‘wie bepaalt wie wat bouwt?’ gehouden in het provinciehuis in Groningen. Politici, corporaties en bewoners gingen met elkaar in discussie over actuele ontwikkelingen in de woningbouw in Groningen

SPWON

De positie van woningcorporaties in de samenleving maakt momenteel een snelle en ingrijpende ontwikkeling door. Waar ze zich vroeger vrijwel uitsluitend bezighielden met het bouwen en beheren van sociale huurwoningen, krijgen ze nu een steeds grotere rol in de maatschappij. ‘We zijn een aantal keren fors op de vingers getikt door bewoners’, stelde Harry Kremer, voorzitter van de raad van bestuur van woningbouwcorporatie Acantus. ‘Daar hebben we van geleerd. ‘De corporaties moeten terug naar de mensen’, aldus Kremer. Kremer kreeg daarvoor bijval van Hilde van Ree van kleinere corporatie SGBA ‘We zijn er niet alleen voor stenen, maar zeker ook voor de mensen die in die stenen leven’ Ton Selten van Wooncom verdedigde zich tegen het beeld van de ‘grote boze’ corporatie ‘Wij zijn geen geldbeluste instituten’ hield hij de zaal voor.

Toch was er ook veel kritiek. Bijvoorbeeld op de rol die Acantus speelde in de discussie rond Ganzedijk. Begin dit jaar kwamen er plannen op tafel vanuit de corporatie en de gemeente Reiderland om een deel van het dorpje te slopen, tot grote woede van de inwoners. ‘De bewoners hadden totaal niets te zeggen over hun eigen dorp, schandalig!’ vindt Jaap Huurman van de Vereniging voor Vrienden van Ganzedijk. Vanuit het hele land verzamelde hij steun om het heft in eigen handen te nemen. ‘De enige manier om het tij te keren is een tegenmacht te organiseren’ constateert de strijdbare Huurman.

SPCONFfoto Bert Hidding
Over grootscheepse projecten als Blauwestad en Meerstad liepen de meningen uiteen. Alle betrokken maken zich wel zorgen over de huidige situatie. Alle sprekers merken op dat de grootschaligheid van deze projecten eigenlijk niet moeten.
‘De SP was tegenstander van de grootscheepse plannen van gemeentes en provincie, al onze kritiek lijkt de waarheid te worden’ zei fractievoorzitter Kees Swagerman van de SP- Statenfractie. ‘Hoewel de ‘rijken’ uit Duitsland en andere delen van Nederland weg blijven, behoud je ook wel enkele oost Groningers die anders vertrekken naar bijvoorbeeld Friesland’ relativeerde Bonne van der Kooij van KAW Architecten de situatie in Blauwestad. Wethouder Ten Hoeve van Reiderland maakt zich echter wel zorgen. ‘We gaan proberen er het beste van te maken, terugdraaien kan niet meer’.

Jaap Huurman stelde voor om een landelijke conferentie te organiseren om te kijken wat de mogelijkheden zijn van huurders om zich te verzetten tegen sloopplannen van overheden en corporaties. 'Er zijn talloze wijken en dorpen die met sloop bedreigd worden, vaak staan daar groepen op die het heft in eigen hand nemen, die mensen moeten we bij elkaar brengen' zei Huurman.

De zaal ging verder met de tien forumleden in de discussie over krimp op het platteland, controle op de corporaties en duurzaam bouwen. Dagvoorzitter Meindert Schollema, burgemeester van Pekela, complimenteerde de SP met een geslaagde middag waar uiteenlopende meningen zorgden voor een goede discussie. Kees Swagerman kijkt tevreden terug op de dag. ‘In april dit jaar hebben we een avond georganiseerd over de rol van de corporaties, dit was een goed vervolg op die dag. Dit is en blijft een speerpunt van onze partij’, zei de voorzitter van de SP fractie.

In het forum zaten:
dhr. Kremer Raad van Bestuur Acantus • dhr. Boers beleidsadviseur Acantus • mw. van Ree corporatie SGBA • dhr. van der Kooi KAW architecten en adviseurs • dhr. van Hierden infopunt duurzaam bouwen •
mw. Feenstra Makelaardij Vastgoed Noordoost • dhr. Selten directeur Wooncom • dhr. Huurman bewonersadviseur
• dhr. Brader voorzitter dorpsbelangen Ganzedijk • dhr. Swagerman fractievoorzitter SP statenfractie

U bent hier