h

SP stapt uit geheime overleggen

4 november 2008

SP stapt uit geheime overleggen

De SP Statenfractie zal niet langer deelnemen aan de geheime vergaderingen rondom Blauwestad en Meerstad. De SP noemt het vergaderen achter gesloten deuren 'geen zuivere politiek'. De fractie heeft Commissaris van de koningin Max van den Berg ingelicht over deze beslissing.

Het gebeurt steeds vaker dat Provinciale Staten in beslotenheid wordt geïnformeerd over gevoelige onderwerpen, zoals de problemen bij bouwprojecten als Blauwestad en Meerstad. 'Wij constateren een totaal gebrek aan democratische controle, wij kunnen het college niet in het openbaar aanspreken en wij denken dat nu de tijd is aangebroken dat dat wel zou moeten kunnen', zegt fractievoorzitter Kees Swagerman.

Een aantal gebeurtenissen de afgelopen weken waren voor de partij aanleiding om uit deze overleggen te stappen. Vragen over verkoop van kavels en de financiële consequenties in Blauwestad worden niet beantwoord. Ook gevolgen over het vertrek van Ballast Nedam en BAM uit het project blijft onduidelijk. De SP stelde voor om de overeenkomst tussen de provincie en deze bedrijven voor te leggen aan een deskundige/ advocaat. Gedeputeerde Staten weigerde dit. 'We zitten dus met een provinciebestuur die geen antwoorden geeft en een heel redelijk verzoek zomaar naast zich neer legt', aldus Swagerman.

Door de hoeveelheid aan geheime vergaderingen rondom Blauwestad ontstaat volgens de SP een informatie achterstand in het gebied zelf. Reden hiervan is de ongelijkheid in informatie verschaffing bij de Provincie en de verschillende Gemeenten. 'Dat is een onjuist signaal richting Oost-Groningen' vindt Swagerman.

U bent hier