h

Op weg naar schone grond? Niet met lullen, alleen met poetsen!

27 februari 2012

Op weg naar schone grond? Niet met lullen, alleen met poetsen!

Bodemvervuiling. Dat is een probleem. Op verschillende locaties in Groningen, Friesland en Drenthe is de grond vervuild. Er zijn vele duizenden locaties waar mogelijk iets aan de hand is. Dat kan gaan om een oude benzinepomp, een oude fabriek of een met rotzooi gedempte sloot.

MastenbroekNiet alle locaties zijn een groot probleem. Er zijn ongeveer 500 locaties per Provincie extra verdacht. Daarvan zijn er in Groningen 24 waar echt een groot probleem is. Op die locaties is (een vermoeden van) ernstige vervuiling, die een gevaar voor de volksgezondheid vormt. Dat worden “Humane Spoedlocaties” genoemd.

De Provincies hebben afgesproken dat die locaties voor 2015 gesaneerd (schoongemaakt) moeten zijn. Voor 2030 moeten alle vervuilde locaties schoon zijn. Een eerste stap daarbij is dat de locaties die extra verdacht zijn, goed onderzocht worden. Dat spreekt voor zich.

De Noordelijke Rekenkamer is door de Provincies Groningen, Friesland en Drenthe ingesteld om onderzoek te doen naar het functioneren van de Provincies. Deze Rekenkamer heeft gekeken naar de manier waarop de Provincies bodemvervuiling aanpakken. De rapporten daarover zijn donderdag gepresenteerd. De conclusies liegen er niet om.

Drenthe ligt aardig op schema. Groningen en Friesland niet. De Rekenkamer concludeert dat Groningen en Friesland 2015 niet gaan halen. Voor Groningen komt dat doordat de Provincie teveel afwacht. Eigenaren (veelal bedrijven) mogen zelf besluiten wanneer ze gaan saneren en die saneringen worden gecombineerd met nieuwe plannen en inrichting. Zolang er niets gebeurt met het gebied, wordt er dus niet gesaneerd. Dan schiet het niet op, zo constateerde ook de Rekenkamer. En als de Rekenkamer dat concludeert, dan is het zo.
De Provincie (Gedeputeerde Staten) hebben mogen reageren op het rapport. Die reactie houdt kortgezegd in dat GS het niet eens is met de Rekenkamer. De afwachtende houding is prima. Dat uit de cijfers blijkt dat eind 2011 nog maar voor 1 op de 5 locaties een beslissing is genomen, doet ze niets. Dat uit de cijfers blijkt dat het na een beslissing nog tenminste vier jaar duurt voor er begonnen wordt met de sanering ook niet. Uitrekenen dat er dus voor 2015 tenminste bij 4 van de 5 locaties niet gesaneerd is, is kennelijk te moeilijk. Dat Groningen het niet gaat halen als er zo doorgegaan wordt, blijft GS maar ontkennen. Wel zo makkelijk.

Bij de presentatie van het rapport waren, afgezien van de SP, helemaal geen statenleden van andere partijen uit Groningen aanwezig. Sowieso was er weinig belangstelling. Dat is niet erg. Dat de Rekenkamer zijn best had gedaan en vervolgens bijna geen aandacht kreeg: jammer. Respectloos, zou je kunnen zeggen, maar uiteindelijk niet erg.

Het zou wel heel erg zijn, als dit weergeeft hoe belangrijk de Staten dit onderwerp vinden. Want er moet iets gebeuren. Het roer moet om. Kijk dan voor een keer maar eens naar Drenthe. De rekenkamer: Drenthe is gefocust. Groningen niet.

Wat de SP betreft moet het rapport snel besproken worden en moet de Provincie Groningen laten zien dat de gezondheid van haar burgers het allerbelangrijkste is. Dat de Provincie daar alles voor wil doen. Niet blijven afwachten: het gaat om bodemvervuiling die gevaarlijk is voor mensen. Dan kun je niet afwachten. Dan moet je alles doen wat je kunt doen, dan moet je aan het werk. Niet lullen maar schoonpoetsen.

Jan Hein Mastenbroek, SP Statenfractie

U bent hier