h

'Nu openheid over nauwe banden tussen provincie en energiereuzen'

10 juni 2013

'Nu openheid over nauwe banden tussen provincie en energiereuzen'

NU.nl stelt dat de provincie Groningen zeer nauwe banden heeft onderhouden met NUON en RWE bij de vergunningaanvragen voor een kolencentrale in de Eemshaven. De SP-Statenfractie is geschrokken van het bericht en wil opheldering van het college.

Swagerman‘’Dat de provincie NUON en RWE als belangrijke adviseurs heeft betrokken bij de vergunningverlening brengt minimaal de schijn van partijdigheid en vooringenomenheid met zich mee’’, stelt Kees Swagerman van de SP. ‘’Zoals het nu lijkt zijn bezwaren van mensen en organisaties direct doorgestuurd naar de energiereuzen, werden gezamenlijke strategieën bedacht en waren de relaties tussen vertegenwoordigers van provincie en vergunningsaanvragers erg nauw’’, aldus Swagerman.

De SP wil dat alle notulen of andere documenten van bijeenkomsten met provincie en NUON en RWE zo snel mogelijk naar Provinciale Staten worden gestuurd. Het provinciebestuur moet volgens de fractie nu haar uiterste best doen om het beeld van de voorkeursbehandeling voor de bedrijven recht te zetten of deze te erkennen.

Vorige week stelde de SP al vragen over mogelijke blunders met e-mailverkeer in dit dossier. Bijlagen bij de correspondentie bleken verdwenen te zijn. Greenpeace is naar de rechter gestapt om 300 stukken openbaar te krijgen. Swagerman: ‘’We zijn tegen een kolencentrale in de Eemshaven, en het is extra zuur dat er blijkbaar er van alles is gedaan om dit door te drukken. Groningen verliest sowieso. Of we zijn een hoop geld kwijt of we zitten met een vervuilende centrale opgescheept.’’

U bent hier