h

'Afschaffen goedkope diesel versterkt tweedeling op het spoor'

26 november 2013

'Afschaffen goedkope diesel versterkt tweedeling op het spoor'

In Nederland kennen we twee verschillende tarieven voor diesel, een voor bedrijven en een voor particulieren. Die eerste, de goedkope rode diesel waarover minder accijns wordt geheven, verdwijnt.  De gevolgen voor Groningen zijn groot. Dat mede dankzij dit plan de prijzen voor het openbaar vervoer nog verder stijgen is onacceptabel.  De SP wil daarom dat het kabinet met een compensatie komt.

Opinie door Statenlid Jan Wolters

Een groot deel van het spoorwegennet is geëlektrificeerd maar op grote delen van het platteland is dat niet het geval. Vooral in Noord- en Oost Nederland en ook deels in Limburg zijn nog veel baanvakken waar alleen dieseltreinen kunnen rijden. In de provincie Groningen geldt dat voor de lijnen naar Leeuwarden, Veendam , Nieuweschans, Delfzijl en Roodeschool en in Friesland voor de verbindingen Leeuwarden-Staveren en Leeuwarden-Harlingen en ook die naar Groningen.

Door het afschaffen van de goedkope diesel dreigen de kosten voor de treinreizen binnen onze provincie dramatisch te stijgen. De ervaring leert dat dit soort kosten bijna altijd op het bordje komen van de reiziger. Een prijsstijging van 40% dreigt. Funest voor het draagvlak van het OV. Ook een verdere uitholling van het openbaar vervoer in Groningen kunnen we deze kosten absoluut niet meer dekken. Er is dus geen Groningse oplossing voor dit Haagse probleem.

Onze provincie mag niet de dupe worden van een strijd tussen minister Dijsselbloem, die likkebaardend uitkijkt naar de hogere accijnsopbrengst, en staatssecretaris Mansveld, die moet zorgen voor een fatsoenlijk openbaar vervoer in heel Nederland. Compensatie voor die gebieden die extra hard worden getroffen, en niet alleen door deze maatregel, is op zijn plaats.

Juist omdat deze steek voor het OV in Groningen niet de eerste is in deze regio. We hadden al het afblazen van de spoorverbinding Groningen- Heerenveen- Randstad, de ongelukkige keuze om het spoor niet elektrisch te maken en eerdere absurde prijsstijgingen.

En dat terwijl goed openbaar vervoer geen luxe maar noodzaak is. Een grote groep mensen is erop aangewezen. Niet iedereen kan auto rijden of zich een auto veroorloven. Voor veel mensen is er geen alternatief. Veel jongeren op het platteland zijn er op aangewezen voor hun vervoer naar school.

Het is wat de SP betreft dan ook totaal overbodig om openbaar vervoer alleen maar als kostenpost te beschouwen. Het gaat namelijk ook goed met OV in onze provincie.

De reizigersaantallen stijgen, Qliners hebben een hoge bezetting, de nieuwe treinverbinding met Veendam is een succes en de verbinding met Leeuwarden is sterk verbeterd en kent hoge reizigersaantallen. Tegelijk wordt gedacht aan nieuwe verbindingen (naar Stadkanaal, naar de Eemshaven) en aan belangrijke verbeteringen in de treinverbinding met Leer, Oldenburg en Bremen.

Het is tijd dat ook de PvdA en VVD inzien dat een compensatie voor Groningse OV niet alleen noodzakelijk en solidair is, maar ook een prima investering is in een regio die dat verdient!

 

Reactie toevoegen

U bent hier