h

Faillissement Aldel klap voor Groningen

30 december 2013

Faillissement Aldel klap voor Groningen

Reactie SP op het failliet van Aluminiumsmelter Aldel:

"Op 30 december werden wij opgeschrikt door het bericht dat Aldel, een van de grotere werkgevers in Groningen, failliet is verklaard. Dat terwijl er in oktober nog gemeld werd dat het bedrijf gered was. Gered door een doortastende minister en een gedeputeerde. Gered door een krediet van acht miljoen euro, van Rijk en Provincie. Althans dat leek zo.

Onze gedachten gaan vooral naar het personeel van Aldel, dat in ieder geval op straat komt te staan en alleen maar mag hopen op een doorstart. Het is verschrikkelijk dat in een gebied waar de werkgelegenheid toch al schaars is, in één klap zoveel mensen op straat komen te staan.

Wij willen  weten hoe dit zo heeft kunnen gebeuren. In oktober was er immers nog sprake van een goede toekomst. Met acht miljoen euro steun, zou een moeilijke periode overbrugd kunnen worden, waarna
het bedrijf zelfstandig verder kon. Het moederbedrijf zou er vervolgens ook in investeren en daarmee zou de werkgelegenheid behouden blijven.

Hoe kan het dan nu zo mis gaan? Wat gebeurt er met de
miljoenen die Rijk en Provincie hebben betaald? Komt dat ooit nog terug? En wat is de rol van het moederbedrijf? Heeft die de stekker er uit getrokken omdat de vestigingen in andere landen rendabeler zijn? Vragen voor de politiek. Vragen die wij ook zullen stellen.

Vragen echter, waar de werknemers van Aldel, en hun gezinnen, niets aan hebben. Hun baan komt er niet mee terug. Wij wensen hen daarom veel sterkte in de komende tijd en hopen dat een zo groot mogelijk deel van de werkgelegenheid alsnog gered kan worden.'' 

zie ook: https://provinciegroningen.sp.nl/dossier/aldel

Reacties

Bedenk wel dat een industrie ook iets moet toevoegen en vooral levensvatbaar dient te zijn. In Borssele is zelfs een kerncentrale gebouwd voor de aluminiumindustrie. Een bedrijf kunstmatig in leven houden is zinloos. Beter is als de regering het geld in duurzame ontwikkeling van bedrijven steekt. Met name hier moet het noorden zich sterk voor maken, productie van duurzame goederen dit heeft toekomst. Voor het productieproces, dat bekendstaat als het Hall Process, is zeer veel elektriciteit nodig. Pechiney sloot destijds met de elektriciteitsmaatschappij in Zeeland, PZEM, een contract af dat voorzag in levering tegen een lage prijs. Naast goedkope stroom, ongeveer een kwart van de consumentenprijs, en een vestigingssubsidie van 60 miljoen gulden ging Pechiney akkoord met de bouw.[6] PZEM kon elektriciteit tegen deze lage prijs niet rendabel opwekken door middel van een conventionele elektriciteitscentrale, en bouwde daarom de kernenergiecentrale Borssele. Met Pechiney als grote klant was ook de afzet van elektriciteit uit de centrale verzekerd.

Enig idee wie hier de rekening voor betaald SP? Denk na alvorens te protesteren!

Reactie toevoegen

U bent hier