h

Noodoproep SP aan ziekenhuizen, verzekeraar en politiek

26 mei 2014

Noodoproep SP aan ziekenhuizen, verzekeraar en politiek

De SP heeft een noodoproep gedaan aan alle betrokkenen om de toekomst van de ziekenhuiszorg in Groningen niet verloren te laten gaan. Er moet volgens de SP-fracties in de provinciale staten en alle gemeenteraden nu een toekomstplan en een publiek debat komen.

Dit zijn koppen van nieuwsberichten die de afgelopen maanden in Groningse media verschenen. De ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten worden gesloten en er komt een nieuw ziekenhuis in Scheemda voor terug. De bouw van dit ziekenhuis is echter vertraagd en de financiering is problematisch.

Belangrijke delen van de spoedeisende hulp van alle Groningse ziekenhuizen behalve het UMCG worden gesloten. De operatiekamers in het ziekenhuis in Winschoten zijn verouderd. De OZG heeft het ingrijpende besluit genomen om wegens een gebrek aan anesthesiologen in het Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl spoedeisende ambulancepatiënten en patiënten met een hoog risicoprofiel naar andere ziekenhuizen te brengen en de afdelingen de afdelingen neurologie en cardiologie en longziekten tijdelijk te sluiten.

De ziekenhuiszorg in Groningen maakt enorme veranderingen door en de kwaliteit en beschikbaarheid van deze zorg voor staan onder druk. De landelijke en provinciale politiek houdt zich echter afzijdig. De minister initieerde de concentratie van spoedzorg en wil niet ingrijpen nu er massaal protest tegen komt van zowel artsen als patiënten. De provincie Groningen stelde na vragen van de SP dat zij slechts een toehoordersrol wilde vervullen in het debat over de toekomst van de spoedzorg.

Ook op de nieuwe problemen bij het Delfzicht ziekenhuis heeft zij (nog) niet gereageerd. MENZIS heeft de leiding over de concentratie van de spoedzorg maar wil het gemaakte regioplan niet openbaar maken. Ook heeft zij een uitnodiging om deze plannen met een groot publiek belang in een publiek debat te bespreken afgewezen. Ook de OZG weigert een publiek debat.

Goede ziekenhuiszorg is voor iedereen van belang. Deze zorg staat nu ernstig onder druk, met name voor de inwoners van noord en noordoost Groningen. De SP is geschokt over deze ontwikkelingen en vreest voor de toekomst van goede ziekenhuiszorg in met name noord en noordoost Groningen. Zij doet met deze brief een noodoproep tot:

  • Een gezamenlijk toekomstplan voor goede ziekenhuiszorg in Groningen. Een plan waarbij alle partijen betrokken worden. Dat vergt een actieve inzet van de politiek. Wegkijken mag en kan niet meer. Niet (enkel) geld maar juist kwaliteit en het publieke belang moeten leiden zijn;
  • Een groot publiek debat over de ziekenhuiszorg. De zorg is van ons allemaal en te belangrijk om aan de nukken van de markt over te laten. De SP doet een voorzet en organiseert op 6 juni in Delfzijl een debat over de toekomst van de ziekenhuiszorg. Hierbij nodigt zij alle inwoners van Groningen, Menzis, de ziekenhuizen en in het bijzonder de OZG en de politiek om hierbij aanwezig te zijn!

Jimmy Dijk, Groningen

Martin Viel, Oldambt

Martine Feenstra, Hoogezand-Sappemeer

Mary Neef, Bellingwedde

Harry Schoonewille, Veendam

Evert Idema, Stadskanaal

Vincent Buffinga, Menterwolde

Harry Rozema, Appingedam

Linda Visser, Eemsmond

Pim Siegers, Pekela

Sandra Beckerman, Statenfractie

U bent hier