h

Investeer begrotingsoverschot van 3,4 miljoen in solidariteit

18 augustus 2014

Investeer begrotingsoverschot van 3,4 miljoen in solidariteit

Dit jaar worden veel dingen in Groningen meer: meer armoede, meer werkloosheid, meer onzekerheid en ook meer geld over bij de provincie. Terwijl veel inwoners en gemeentes in Groningen het erg moeilijk hebben, laat de begroting van de provincie Groningen een overschot van 3,4 miljoen zien. De SP vindt dat dit geld direct moet worden ingezet als solidariteitsfonds om te zorgen dat de provincie meer werkenden, meer voorzieningen en meer leefbaarheid krijgt.

SP fractievoorzitter Sandra Beckerman: “Groningen en met name Noord- en Oost-Groningen krijgen klap op klap door de economische crisis en bezuinigingen uit Den Haag. Grote faillissementen in de traditionele industrie, een toename van de jeugdwerkloosheid met 21%, veel mensen in de zorg en de sociale werkplaatsen die hun baan dreigen te verliezen, voorzieningen die verdwijnen, het zijn slechts enkele problemen waar veel Groningers mee te maken krijgen. Met het geld dat de provincie over heeft kan ze echt bijdragen aan het verkleinen van de problemen in met name Noord- en Oost-Groningen.”

De SP zal daarom bij de behandeling van de begroting met voorstellen komen om de extra middelen te besteden.

PvdA-gedeputeerde van financiën Moorlag geeft ook dit keer aan dat het geld dat over is als buffer gebruikt kan worden. Ook de SP is voor het aanhouden van reserves om mogelijke tegenvallers op te vangen. Volgens Beckerman zijn buffers nu minder hard nodig dan solidariteit:

“De financiële buffers van de provincie Groningen zijn al op orde. Het begrotingsoverschot is extra geld dat de bank minder hard nodig heeft dan de Groningers. We moeten het daarom inzetten om werkloosheid, armoede en afbraak van voorzieningen te bestrijden.”

Veel bestaande plannen, bijvoorbeeld uit de regionale woon en leefbaarheidsplannen, kunnen nu niet worden uitgevoerd door een gebrek aan geld. Juist deze plannen, bedacht door regionale samenwerkingsverbanden van inwoners en gemeentes kunnen met de vrijgekomen 3,4 miljoen worden betaald en leveren volgens de SP een bijdrage aan socialer Groningen.

U bent hier