h

SP: TTIP is gevaar voor Groningen

10 oktober 2015

SP: TTIP is gevaar voor Groningen

Europa staat op het punt een handelsverdrag genaamd TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnerships) met Amerika te sluiten. Het doel van dit verdrag is het wegnemen van handelsbeperkingen. Dit klinkt niet als een groot gevaar. Toch is het verdrag volgens de SP een groot gevaar voor Groningen.

Met de komst van dit verdrag kunnen internationale bedrijven landen aanklagen als ze het idee hebben dat de regels van die landen hun handel belemmeren (ISDS). Deze rechtszaken worden niet behandeld door een nationale rechtbank met rechters, maar door een grotendeels geheime rechtbank met commerciële advocaten die uitspraak doen. Het grootste probleem van TTIP en ISDS is dat handelsbelangen boven andere belangen worden gesteld, zoals veiligheid en een schone en groene omgeving.

Met de komst van TTIP zou het Amerikaanse ExxonMobil - jawel, de mede eigenaar van de NAM- Nederland kunnen aanklagen als ze vinden dat hun handelsbelang wordt gehinderd door uitspraken van de Nederlandse politiek. Met andere woorden, als de regering eindelijk zou besluiten om de veiligheid in Groningen voorop te stellen en fors minder gas te winnen, dan zou ExxonMobil ons kunnen aanklagen. Hun handelsbelang om veel gas te winnen en te verkopen gaat bij invoering van TTIP met ISDS boven het belang van de Groningers bij een veilige omgeving. Het dichtdraaien van de gaskraan kan Nederland dan op miljoenen- of miljardenclaims komen te staan van multinationals die grof geld verdienen aan Gronings gas.

Inwoners van Canada weten hier inmiddels al alles van. Canada heeft al langer een handelsverdrag met Amerika vergelijkbaar met TTIP: NAFTA. Toen de Canadese provincie Quebec besloot de winning van schaliegas op te schorten werd zij aangeklaagd door het gasbedrijf Lone Pine. Lone Pine eist van Quebec 250 miljoen dollar.

Invoering van TTIP en ISDS maakt het fors terugdringen van de gaswinning veel moeilijker en wellicht onmogelijk. TTIP en ISDS zijn ook een groot gevaar voor ons milieu, klimaat, volksgezondheid, rechten van werknemers en democratie.

Bedrijven krijgen de mogelijkheid om Nederland aan te klagen als we bijvoorbeeld fracking naar schaliegas verbieden of als we proberen de uitstoot van kolencentrales te verminderen. Ook allerlei andere zaken die wij democratisch hebben besloten komen onder druk te staan, bijvoorbeeld onze regels rond loon en arbeidsvoorwaarden. De lonen van werknemers komen onder druk te staan als hun bedrijf nog harder de concurrentie aan moet gaan met Amerikaanse bedrijven die hun werknemers veel minder betalen en veel slechter behandelen. De democratie wordt uitgehold als democratische besluiten kunnen worden overruled door bedrijven bij een deels geheime rechtbank.

De SP verzet zich tegen TTIP en ISDS. De SP wil dat bij de gaswinning veiligheid voorop komt te staan en niet de handelsbelangen van Shell en ExxonMobil, alias de NAM. De SP wil dat inwoners en niet bedrijven beslissen over welke eisen we stellen aan producten, het milieu, onze gezondheid en onze veiligheid. Mensen gaan voor ons boven winst. Aanstaande zaterdag gaat de SP met vele anderen, waaronder de FNV, Milieudefensie en Greenpeace, demonstreren tegen TTIP in Amsterdam. Ook willen we dat de provincie Groningen zich uitspreekt tegen TTIP.

Veel provincies en gemeenten hebben zich al uitgesproken tegen het handelsverdrag. TTIP is een groot gevaar voor Groningen. Als SP roepen we daarom de provincie op om zich aan te sluiten bij het protest en zich uit te spreken tegen het wurgakkoord.

U bent hier