h

De kraan moet dicht!

18 december 2014

De kraan moet dicht!

Wij hebben kennis genomen van het schandalige besluit van de minister om de gaswinning vrijwel geheel in stand te laten en in Oost-Groningen fors meer te gaan winnen. De minister laat met dit besluit zien zich niets aan te trekken van de inwoners van Groningen en Groningen te zien als een wingewest.

7% minder, wordt het bericht, nadat de spindoctors van de minister hun ding hebben gedaan. 100% meer dan in het jaar 2000. Is net zo waar.

Dit jaar hebben wij al vaak gesproken over de gaswinning. De Staten hebben het college opgeroepen "Alles in het werk te stellen om het kabinet en de tweede kamer te doen besluiten tot een drastische reductie van de winning van aardgas uit het Groninger veld". Het college heeft vervolgens in de zienswijze niets van dat alles gedaan en expliciet geweigerd om aan te dringen op drastische vermindering. Het college wilde geen plafond noemen. Wij hebben daarom eind april een motie van wantrouwen ingediend, die het niet heeft gehaald.

Nu ligt er een besluit. Een besluit dat je, gezien de zienswijze van de Provincie, kon verwachten. Inmiddels komen er verkiezingen aan en wordt er met name vanuit de PvdA gemopperd dat het gasbesluit onvoldoende is. Tegen die partij zeg ik: Maar wat gaat uw college daar mee doen? Gaat u uw partijgenoten in de Tweede Kamer oproepen om de minister naar huis te sturen? Gaat u voorop in de strijd? Gaat de Commissaris van de Koning bussen organiseren, zodat wij kunnen optrekken naar Den Haag?

De SP denkt dat het tijd is voor actie.

Volgens het Staatstoezicht op de mijnen deugt er niets van het model dat de NAM gebruikt. Dat model is ingericht om als uitkomst te hebben dat kleine beetjes minder winnen niet helpen. Staatstoezicht komt vervolgens met het advies om toch maar ietsje minder te gaan winnen. Dat komt volkomen uit de lucht vallen. Staatstoezicht zegt het er eerlijk bij: Staatstoezicht kan niet zeggen of dit voldoende is. Dat is toch geen motivering van het besluit om honderdduizenden inwoners aan gevaar bloot te stellen?

Natuurlijk, meer geld voor het grotere gebied moet er komen. Snellere aanpak van preventieve versterking van huizen is belangrijk. Er moet duidelijkheid komen over nieuwe bouwnormen en vooruitlopend op het vaststellen daarvan moet er alvast rekening gehouden worden met de mogelijke normen. Maar dat is niet genoeg.

30 miljard kuub is genoeg. Meer dan genoeg.

Mijn fractie roept het college en de Commissaris op om pal te staan voor Groningen. Natuurlijk moet er beroep ingesteld worden tegen dit schandalige besluit. Volop. Mijn fractie wil nog verder gaan. De Provincie moet, met de zelfde argumenten die er zijn tegen dit winplan, een procedure starten om nu de gaswinning drastisch te verminderen. Niet afwachten tot er een definitieve uitspraak is, maar vooruitlopend daarop in een kort geding een verbod om dit soort hoeveelheden te winnen.

De tijd van pappen en nathouden is voorbij. Praatclubjes en overlegstructuren hebben niets geholpen. De gaswinning wordt niet verminderd. De uitvoeringsdienst staat nog steeds niet los van de NAM, maar er is een nieuw clubje, een Commissie van Toezicht. De Crisis en Herstelwet wordt van stal gehaald. Klinkt mooi, maar wordt die niet gebruikt om de Groningers monddood te maken? Preventief versterken zal al jaren. Ik denk niet dat het dit jaar wel echt gebeurt.

Zolang er geen zinnig woord te zeggen is over de veiligheid van de Groningers, moet de kraan dicht. Dertig miljard kuub. Ik kan het getal niet beter onderbouwen dan door te verwijzen naar het bekende rapport van de Technische Begeleidingscommissie Ondergrond en het rapport van Staatstoezicht uit de tijd voordat een Shell-bobo daar de baas was. Maar dat is een stuk betere onderbouwing dan het besluit dat nu genomen wordt.

Wij moeten nu handelen. De Groningers komen in opstand. Dat is terecht. Dat moeten wij steunen. Dat moeten wij niet tegenwerken met onderzoekjes, praatsessies en hei dagen. Dat werkt niet.

Laat Groningen niet zakken, maar kom op voor Groningen!

U bent hier