h

Nutsbedrijven

6 mei 2013

'Verzelfstandiging Seaports onnodig en ongewenst'

De meerderheid in Provinciale Staten van Groningen is voor de verzelfstandiging van Groningen Seaports. De SP is zeer kritisch en stemde tegen dit voorstel. Statenlid Jan Wolters heeft nog geen goed argument gehoord voor deze verandering. ‘Er valt weinig te winnen en wel degelijk veel te verliezen’, stelt hij in onderstaande opinie.

Lees verder
23 juni 2010

Verkoop Essent illegaal?

Nederland heeft zich weer eens volkomen belachelijk gemaakt. Als enige land heeft Nederland haar energiebedrijven verplicht zichzelf op te splitsen in een productie-distributie en netwerkbedrijf. Als gevolg hiervan vonden provincies en gemeenten dat zij niets anders konden dan het productie/distributiebedrijf maar te verkopen. Essent werd verpatst aan REW uit Duitsland en Nuon aan het Zweedse Vattenfall. En wat blijkt nu uit een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag? Die verplichting om de bedrijven te splitsen was in strijd met het Europese recht, illegaal dus!

Lees verder
22 april 2009

Staten verkopen aandelen Essent

Ondanks fel protest van de SP, zijn de staten van Groningen woensdag akkoord gegaan met de verkoop van Essent-aandelen aan de Duitse energiemaatschappij RWE. Een smaldeel van de staten, SP, Groenlinks en Partij voor de Dieren, is tegen. De overgrote meerderheid bleek voor verkoop.

Lees verder
19 april 2009

Fel debat over verkoop Essent

"De PvdA luistert niet naar haar leden'', ''De SP actie tegen de verkoop van Essent aandelen is pure propaganda'', en''Provincie en -gemeentebesturen hebben geen verstand van de energiemarkt''. Er werden rake uitspraken gedaan tijdens de debatavond ''Essent verkopen, Nuts of Noodzaak?''. De SP statenfractie organiseerde vrijdagavond deze avond over de mogelijke verkoop van Essent aan het Duitse RWE.

Lees verder
7 april 2009

Meer SP’ers dan aandeelhouders bij Essent bijeenkomst

Bij de vergadering voor Essent aandeelhouders gisteravond in Assen heeft de SP massaal van zich laten horen. Dertig leden van de noordelijke SP afdelingen riepen de aanwezigen op hun aandelen Essent niet te verkopen aan het Duitse RWE. Ook de SP statenfractie afdeling was aanwezig bij de actie.
Essentassen

Lees verder
27 januari 2009

SP verklaart Essent tot publiek bezit

SP-Statenlid Sandra Beckerman heeft op dinsdag 27 januari Essent tot publiek bezit verklaard door een groot bord in de tuin van de klantenbalie van Essent in Groningen te plaatsen. Onder de titel "Essent verkopen? Ze zijn nuts!' voert de SP een campagne, om de voorgenomen verkoop van Essent aan het Duitse RWE tegen te gaan.

Lees verder
15 januari 2009

Verkoop Essent ongewenst

Opinie SP Statenfractie

Lees verder
14 januari 2009

Nee tegen overname Essent door RWE

Energiebedrijf Essent wil zich laten overnemen door de Duitse energiegigant RWE.
Volgens de SP Statenfractie is overname van Essent door RWE volstrekt ongewenst.

Lees verder
25 juni 2008

SP tegen verder privatiseren ESSENT

Vandaag debatteren de Provinciale Staten van Groningen over de toekomst van Essent. Het college van GS heeft een voorstel gedaan om verkoop van de aandelen mogelijk te maken. Daarmee zou Essent nog verder geprivatiseerd worden. De SP is fel tegenstander van de verdere privatisering van de energiemarkt.

Lees verder

U bent hier