h

SP wil andere, betere inzet provinciaal geld !

18 augustus 2011

SP wil andere, betere inzet provinciaal geld !

Het Provinciebestuur van Groningen is teveel aan het boekhouden en te weinig aan het investeren in de Provincie. Ambities lijken de nieuwe collegepartijen vreemd. Veel bleef bij het oude. VVD, Groenlinks en D66 hebben nauwelijks invloed op het beleid. De boekhouders van de PvdA besturen de provincie, de rest mag aanschuiven. Wij zijn die houding beu. Echt investeren op die plekken waar geld het hardst nodig is, luidt ons devies.

Het college van Gedeputeerde Staten ziet een "financieel perspectief", dat behoorlijk te noemen is. We hebben het over een bedrag van bijna 14 miljoen waarbij gemiddeld bijna 6 miljoen per jaar vrij besteedbaar is. Maar uit pure angst voor het Haagse afbraakbeleid van het kabinet is de provincie alvast in de hoek gaan liggen waar de klappen vallen. Het geldkistje zit op slot en de sleutel zit diep in de binnenzakken van Gedeputeerde Moorlag. Wij willen juist nu een kleine 6 miljoen per jaar investeren in Groningen. In cultuur, milieu, openbaar vervoer en in een fonds leefbaarheid waar die delen in de provincie van kunnen profiteren waar de klappen vaak het forst zijn.

Groningen heeft problemen met de milieuhandhaving - en toezicht, er dreigen grote problemen in het openbaar vervoer en het knetterrechtse kabinet breekt onze cultuur en natuur af. Dat kunnen we over ons heen laten komen, als een burgemeester in oorlogstijd, maar we kunnen er ook wat tegenover zetten. Onze grootste uitdaging is, ondanks de tegenwind, om de strijd te winnen tegen leegloop in delen van onze provincie, en het daarmee in stand houden van de leefbaarheid. Daar moet het over gaan, daar moeten de keuzes gemaakt worden, daar moeten we in investeren samen met de gemeenten. Daarom willen wij op de volgende vier onderdelen niet bezuinigen maar juist investeren.

-Wat ons betreft gaan we niet bezuinigen op de wettelijke taak van handhaving en toezicht op de milieunormen. Door een aantal grote namen zijn wij recent ook weer bevestigd in onze overtuiging dat er een stevige investering in de controle en handhaving gerechtvaardigd is. Noem bijvoorbeeld alleen maar North Refinery. Daarnaast breiden de Eemshaven en het chemiepark Delfzijl ook fors uit.

-Openbaar vervoer is van essentieel belang voor de bereikbaarheid én dus ook leefbaarheid van Stad en Ommeland. Forse bezuinigingen dreigen terwijl wij juist dit zien als belangrijke strijd tegen de leegloop.

-Wij vinden dat de provincie Groningen m.b.t. tot cultuur het hart op de juiste plaats heeft. Ze laat dit hart echter te weinig spreken. Ook hier kunnen we niet achterover gaan leunen en wachten wat het kabinet voor ons in petto heeft. Overal in de provincie staan belangrijke voorzieningen als bibliotheken en muziekscholen onder druk. Wij willen

ondersteuning van Cultuureducatie aan jeugd en jongeren, ondersteuning van regionale cultuur en niet aan een Forum of Groninger Museum.

-Wij vinden dat het provinciebestuur in nauwe samenwerking met de gemeenten actief op zoek moet gaan naar projecten die de leefbaarheid ten goede komen. De gemeenteraden van o.a. Pekela, Delfzijl, Bellingwedde en Oldambt, hebben steun gevraagd van de provincie. Wij vinden dat als de opgave groot is, de uitdaging groot is en de kansen groot zijn, de geldkist ook groot moet zijn.

Om vervolgens al deze investeringen te kunnen financieren moet nog eens 2 miljoen vrij gemaakt worden uit de Reserve Provinciale Meefinanciering die totaal 4 miljoen bedraagt. Dit kan volgens ons indien we ondernemers hun gang laten gaan die zelf geld inbrengen en geen aanspraak hoeven te doen op dit provinciale geld en de 2 miljoen die over blijft vooral in te zetten voor passende of afgeleide werkgelegenheid met bijzondere aandacht voor het MKB.

Onze keuzes kosten geld. Geld dat er is. Bovenstaande uitgaven helpen Groningen echt verder. Met het huidige college is stilstand het hoogst haalbare. Als inwoners, instellingen en gemeenten iedere dubbeltje om moeten draaien voordat ze het uitgeven is het raar dat het provinciebestuur alleen maar de spaarpot wil vullen, als we hen ook kunnen helpen. En zelfs met deze keuzes kunnen ook wij nog jaarlijks 1,5 miljoen euro op de bank zetten.

Onze oproep aan GS, wees niet zo bangig en doe de dingen die je in de campagne beloofde. Als jullie Groningen echt verder willen helpen vind je ons aan jullie zijde.

Lian Veenstra

Kees Swagerman

SP Statenfractie

U bent hier