h

Gouden Vinger aan de Pols voor Treant

10 maart 2017

Gouden Vinger aan de Pols voor Treant

Foto: SP Groningen
Vrijdag 3 maart overhandigde het Actiecomité Ons Refaja samen met de SP een gouden Vinger-aan-de-pols aan het bestuur van Treant Zorggroep. Dit deden ze om te laten zien dat zij de ontwikkelingen rondom het ziekenhuis nauwlettend in de gaten zullen houden. Vorige maand werd bekend dat naar aanleiding van acties door inwoners van Stadskanaal de verloskunde en spoedeisende hulp open blijven in het Refaja Ziekenhuis.

“Zoals een patiënt onder controle blijft bij zijn arts, zodat die de vinger aan de pols kan houden, zo willen wij ook laten zien dat we blijvend betrokken zijn bij ons ziekenhuis.”

zegt SP-statenlid Christiaan Serbanescu-Kele, een van de initiatiefnemers van Ons Refaja.

“Mensen zijn lange tijd erg bezorgd geweest over het ziekenhuis en Treant heeft lang niks van zich laten horen. We hopen dat we hen zo duidelijk kunnen maken dat het Refaja een belangrijke rol speelt in Stadskanaal en verre omstreken en dat we een volwaardig en goed ziekenhuis willen houden. Als Treant weer overweegt om ons Refaja verder uit te kleden komen we direct in actie.”

Het actiecomité Ons Refaja is opgericht tijdens een informatie- en actiebijeenkomst van de SP over het Refaja, toen al enige tijd berichten rondgingen dat overkoepelende organisatie Treant de verloskunde, spoedeisende hulp en intensive care wilde overhevelen naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Bij die bijeenkomst waren zo’n 100 inwoners aanwezig, waarvan zich 50 spontaan aanmeldden voor het actiecomité.

U bent hier