h

Stop met de dialoogtafel!

27 september 2014

Stop met de dialoogtafel!

Voor de SP in de provinciale staten is de maat vol. De Dialoogtafel moet per direct stoppen. Lees hier het volledige opiniestuk van statenlid Jan Hein Mastenbroek over acht maanden aan verspilling, gebrek aan inspraak en de kans om de problemen rondom de gaswinning nu echt aan te pakken

Dit opiniestuk is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 29 september 2014.

Bijna acht maanden geleden presenteerden Minister Kamp, de NAM, de provincie en betrokken gemeentes een overeenkomst om de problemen veroorzaakt door de gaswinning aan te pakken. Er zou een dialoogtafel komen zodat inwoners meer inspraak zouden krijgen. Ook moest schade snel worden aangepakt en moesten plannen worden gemaakt om te investeren in de economie en leefbaarheid in het getroffen gebied.

Acht maanden later is echter pijnlijk duidelijk dat de dialoogtafel:

  1. veel te duur is
  2. dat de NAM teveel macht heeft en
  3. dat de problemen lang niet snel genoeg worden aangepakt.

De SP vindt het daarom tijd om te stoppen met de dialoogtafel. In plaats daarvan wil zij dat er snel een echte onafhankelijke uitvoeringsorganisatie komt, wil ze dat inwoners echte zeggenschap krijgen en moet er een ontzorgteam komen om gedupeerde inwoners te helpen.

Dit is niet de eerste keer dat de SP grote kritiek heeft op aanpak van de problemen veroorzaakt door de gaswinning. Zo vonden wij het onacceptabel dat de gaswinning onverminderd hoog blijft. Het is geen acceptabele oplossing dat in de regio Loppersum de gaswinning omlaag gaat, maar dat dat meteen betekent dat de winning in andere gebieden omhoog gaat en daarmee ook het aardbevingsrisico daar stijgt. De SP heeft er daarom voor gepleit om de totale gaswinning zo snel als mogelijk te verlagen.

Daarnaast vond en vindt de partij dat het bedrag dat beschikbaar komt voor maatregelen in het gebied een fooi. Het bedrag lijkt dan wel hoog, maar het betreft hoofdzakelijk geld dat de NAM al wettelijk verplicht is te betalen voor de veroorzaakte schade en de te nemen preventieve maatregelen. Het Rijk draagt een gering bedrag bij: een schijntje ten opzichte van de jaarlijkse gasopbrengsten. De rest moet van de Provincie komen en is dus een sigaar uit eigen doos, waarover vervolgens in feite de zeggenschap wordt weggegeven. Dat klopt niet.

Hoewel de SP al lang pleitte voor meer macht voor de inwoners heeft zij ook altijd kritiek gehad op de dialoogtafel. Het probleem is volgens ons de grote macht van de NAM. Verder is het onwerkbaar dat aan tafel zittende partijen zich vooraf dienen te committeren aan genomen besluiten. Ten slotte zijn de kosten van de voorzitters en het apparaat veel te hoog.

Dat er een nieuw pand gebouwd gaat worden, is een gotspe. Op 7 juli publiceerde de SP een opiniestuk in Dagblad van het Noorden om de NAM op te roepen zijn plaats te kennen.

Kritiek op de dialoogtafel is er niet alleen van de SP, vorige week kozen de gedeputeerde en de burgemeesters ervoor om ook met kritiek naar buiten te komen, zij stellen dat het tempo te laag is, dat gevreesd wordt dat er onvoldoende gebruik zal worden gemaakt van bedrijven in de regio en dat er een kille technocratische organisatie zal worden belast met de schadeafhandeling.

Na acht maanden weten we dat de schade door de aardbevingen veel groter is dan eerder gedacht werd. Na acht maanden moeten we ook de conclusie trekken dat de dialoogtafel niet werkt. De minister en de NAM zijn twee handen op een buik. Ze hebben geen ander belang dan de gaswinning op peil te houden en de bijkomende kosten zo laag mogelijk te laten worden. De dialoogtafel blijkt niets anders dan een afleidingsmanoeuvre. De SP roept daarom op om te stoppen met de dialoogtafel.

Er moet in plaats daarvan een onafhankelijke organisatie komen die snel en efficiënt de schade kan aanpakken. Geen praatclub die niets beslist, maar een betrouwbaar instituut, dat geen andere belangen dient dan die van de bewoners. Ook de besteding van het geld beschikbaar voor het versterken van de economie en leefbaarheid moet democratischer en moet niet worden overgelaten aan een ‘economic board’ bestaande uit drie mensen zoals nu het plan is.

De inwoners, gemeenten en provincie moeten gezamenlijk met plannen komen. Verder wil de SP dat er een ontzorgteam komt. Dit team is er voor getroffen inwoners en moet, als gedupeerden dat willen, inwoners begeleiden en hun zorg uit handen nemen. De SP blijft ook pleiten voor verminderde winning en wil dat een percentage van de aardgasopbrengsten in een fonds wordt gestort waaruit over een langere periode kan worden geput om initiatieven vanuit de getroffen gebieden voor het bevorderen van economische activiteit en de leefbaarheid in de regio te financieren.

U bent hier