h

Aardbevingen

4 januari 2017

Paul Ulenbelt overhandigt protestsollicitatie bij NAM

Afgelopen woensdag overhandigde SP-kamerlid Paul Ulenbelt persoonlijk zijn protestsollicitatie bij de NAM in Assen. Volgens het Tweede Kamerlid is hij de aangewezen persoon om namens Shell de beschadigde reputatie van de NAM in Groningen te herstellen. Dat wil hij vooral doen door de gaswinning drastisch te verlagen. Daarom heeft hij gesolliciteerd op de functie External Relations Manager Earthquakes.

Lees verder
29 december 2016

2017 zonder de NAM?

Als je iemand echt wilt kwetsen moet je hem of haar het gevoel geven dat hij of zij er niet toe doet.

De overheid heeft veel mensen het gevoel gegeven er niet toe te doen. Dit is de reden waarom veel mensen boos zijn. Dit is de reden waarom veel Groningers boos zijn.

Lees verder
28 december 2016

SP-Kamerlid solliciteert als PR-goeroe voor Shell en NAM

Foto: SP

Volgens SP-Kamerlid Paul Ulenbelt is hij de aangewezen persoon om namens SHELL de beschadigde reputatie van NAM in Groningen te herstellen. Daarom heeft hij gesolliciteerd op de functie External Relations Manager Earthquakes.

Lees verder
22 december 2016

7 januari: debatavond over toekomst zonder de NAM

7 januari gaan Tweede Kamerleden en kandidaatkamerleden van 7 partijen met elkaar in debat in het Groninger Forum, over gaswinning en de NAM. Altijd al een landelijk politicus aan de tand willen voelen over de aardbevingen in Groningen, de organisatie van de gaswinning of de rol van de NAM? Kom dan langs! Toegang is gratis.

Agnes Mulder (CDA), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Suzanne Kroger (GroenLinks), Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren), William Moorlag (Partij van de Arbeid (PvdA)), Sandra Beckerman (SP) en D66 gaan om 20:00 in debat. De zaal is open vanaf 19:30.

Lees verder
15 december 2016

Stadjers poetsen NAM weg

Afgelopen donderdag konden Stadjers Tussen beide Markten symbolisch op een groot bord de NAM wegpoetsen uit Groningen. De actie is bedoeld als aankondiging voor de conferentie 'Een toekomst zonder de NAM?' op 7 januari in het provinciehuis. Een breed platform aan maatschappelijke organisaties en politieke partijen organiseren de conferentie om ideeën op te doen hoe het gasgebouw aangepast kan worden en de gaswinning verder kan worden afgebouwd.

Lees verder
12 december 2016

Niet-realistische opgave versterking moet gevolgen hebben voor gaswinning

Een groot aantal partijen in Provinciale Staten vindt dat de minister het winningsbesluit voor de gaswinning opnieuw moet overwegen en dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over het aantal te versterken huizen.

Lees verder
6 december 2016

Strijden werkt: waardevermeerderings-regeling gaat door

Foto: SP Groningen

De SP is trots dat Groningse acties voor het behoud van de waardevermeerderings-regeling succes hebben gehad. Afgelopen dinsdag maakte minister Kamp bekend dat de regeling, die compensatie biedt aan slachtoffers van mijnbouwschade, definitief doorgaat. Eerder wilde de minister de regeling schrappen, maar hij is gezwicht onder de grote maatschappelijke druk om de compensatie toch in stand te houden.

Lees verder
6 december 2016

7 januari conferentie “Een toekomst zonder de NAM?”

Foto: SP

Zaterdag 7 januari vindt op initiatief van een breed platform aan maatschappelijke organisaties en politieke partijen een conferentie plaats over het aanpassen van het gasgebouw en het tot 0 afbouwen van de gaswinning. Tijdens de conferentie getiteld “Een toekomst zonder de NAM?” op het Provinciehuis in Groningen spreken gerenommeerde Nederlandse en internationale ervaringsdeskundigen en experts. De conferentie wordt gevold door een politiek debat 's avonds in het Groninger Forum.

Lees verder
28 oktober 2016

SP: Afhandeling schade moet via publiek fonds

De SP-fractie vindt dat de regie over de afhandeling van aardbevingsschade niet meer bij de NAM dient te liggen, maar via een publiek fonds moet worden geregeld. Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat de NAM slechts tien procent van de schadevergoeding besteedt aan daadwerkelijke bouwwerkzaamheden en de rest aan bijkomende zaken als inspecties, rapporten en experts. De SP heeft hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Lees verder
27 september 2016

SP wil einde aan onzekerheid ondernemers met mijnbouwschade

De SP-fractie wil dat de Provincie meer doet voor ondernemers met schade door aardbevingen. Er is te weinig voor hulp voor de grote problemen waar deze bedrijven tegenaan lopen. De SP dient daarom woensdag een motie in voor het opstellen van een speciale bedrijvenagenda.

Lees verder

Pagina's

U bent hier