h

Sandra Beckerman

Alle berichten van Statenlid Sandra Beckerman

30 juni 2016

Provincie geeft vervolg aan succesvolle Provinciale Meldweek

De SP in de provinciale staten van Groningen wil de provincie opnieuw een meldweek organiseert om te luisteren naar ideeën van de inwoners. Het afgelopen jaar organiseerde de provinciale staten al op initiatief van de SP een Meldweek Leefbaarheid, waar waarbij Statenleden hebben geluisterd naar de ideeën die inwoners hebben om hun dorp of wijk leefbaar te houden.

Lees verder
30 juni 2016

SP wil studiefonds laten aanprijzen door bekende Groningers

De SP in de provinciale staten van Groningen wil dat bekende Groningers het provinciaal studiefonds gaan aanprijzen. Met deze regeling komt de provincie scholieren en studenten met mindervermogende ouders tegemoet te komen in de studie- en reiskosten. Lees verder
30 juni 2016

SP wil betere bescherming archeologisch erfgoed tegen aardbevingen

De SP wil, samen met de PvdA, dat het archeologisch erfgoed in Groningen beter beschermd wordt tegen aardbevingen. Volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is er niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van de gaswinning op het ondergrondse erfgoed.

Lees verder
30 juni 2016

SP: Ondersteun zorginitiatieven

Foto: SP Groningen

Afgelopen woensdag dienden de SP, het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks in provinciale staten gezamenlijk een motie in om zorginitiatieven in de provincie meer te ondersteunen. Volgens de partijen staat de zorg in Groningen onder druk door krimp en bezuinigingen. Door vanuit de provincie initiatieven van bewoners zelf te ondersteunen willen de partijen de bewoners steunen en de leefbaarheid versterken.

Lees verder
28 juni 2016

Algemene Beschouwingen 2016: Helden & Politiek

Teveel mensen voelen zich door de politiek in de steek gelaten. Hebben het gevoel er bij de politiek niet toe te doen. Niet mee te tellen. Het is onze dure plicht het vertrouwen terug te winnen.

Lees verder
28 juni 2016

Algemene Beschouwingen 2016: Gaswinning

De meest aangrijpende verhalen die wij horen op zoek naar de helden van de leefbaarheid zijn de verhalen van mensen die schade hebben door de gaswinning en van de helden die zich inzetten om het beter te maken.

Lees verder
28 juni 2016

Algemene Beschouwingen 2016: Leefbaarheid

Dit college heeft leefbaarheid tot één van haar belangrijkste thema’s gemaakt. Ook daar zijn wij trots op! Er is veel inzet nodig om Groningen ondanks krimp, gaswinning en bezuinigingen uit Den Haag op onder andere zorg leefbaar te houden. Vele helden in Groningen werken daar hard aan. Wij moeten hen ondersteunen, in plaats van in de steek laten.

Lees verder
28 juni 2016

Algemene Beschouwingen 2016: Werk

Dit college investeert zeer fors en maakt radicaal andere keuzes dan het vorige college. Wij investeren € 56 miljoen. De vorige twee colleges samen hadden minder nieuw beleid dan dit college. In het eerste jaar is al hard gewerkt om de plannen van vorig jaar te realiseren of een begin te maken met de aanpak.

Lees verder
28 juni 2016

Algemene Beschouwingen 2016: Zorg

Veel inwoners van Groningen maken zich zorgen over de zorg. De zorg wordt steeds duurder. Zo is het eigen risico sinds 2008 meer dan verdubbeld van € 150,- naar € 385,-. Steeds meer mensen mijden de zorg.

Lees verder
28 juni 2016

Algemene Beschouwingen 2016: Helden

Lees hier de hele bijdrage van de SP-fractie voor algemene beschouwingen van 2016 in Provinciale Staten door fractievoorzitter Sandra Beckerman.

Deze algemene beschouwingen zijn opgedragen aan de helden van Groningen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier