h

Democratie

22 februari 2011

Woensdag 2 maart: verkiezingsfeest in Tram 13

Weken campagne voeren moet natuurlijk worden afgesloten met een feestje. Dat feestje organiseren we op woensdag 2 maart vanaf 21.00 uur in café Tram 13, Gelkingestraat 13 in Groningen. Kom ook!

Lees verder
30 januari 2011

SP Provincietour ‘Groningen Bruist’

In het kader van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen gaan (kandidaat-)Statenleden langs zoveel mogelijk plaatsen in Groningen. SP’ers gaan daarbij deur aan deur. Bewoners krijgen een SP- bruisbal voor een bruisende provincie.

Lees verder
9 januari 2011

Lian Veenstra: 'Het gaat niet om krimp, het is leegloop door bewust beleid!'

Lijsttrekker Lian Veenstra stelt bestrijden leegloop centraal bij start SP-Statencampagne

Lees verder
29 september 2010

SP zegt vertrouwen in GS op

De SP heeft vandaag een motie van wantrouwen ingediend tegen het College van Gedeputeerde Staten. Vanwege het constante falen in het Blauwestad dossier is het bestuur van de Provincie Groningen volgens de SP- fractie onhoudbaar geworden.

Lees verder
13 februari 2009

SP verwerpt oproep verhoging salaris statenleden

De gezamenlijke SP-statenfracties nemen afstand van een door het Interprovinciaal Overleg (IPO) gevoerde lobby om de Tweede Kamerleden op te roepen aanstaande dinsdag voor een hogere beloning voor statenleden te stemmen. Het stoort de statenleden van de SP daarnaast zeer dat het IPO doet alsof ze namens "de statenleden van Nederland" spreekt terwijl de SP altijd afstand heeft genomen van het pleidooi voor een hogere vergoeding.

Lees verder
16 december 2008

SP zegt vertrouwen op in gedeputeerde Calon

De rol van gedeputeerde Calon is wat de SP betreft uitgespeeld. Aanleiding voor het wantrouwen is het handelen van de PvdA- bestuurder op het dossier Blauwestad. De SP diende vandaag een motie van wantrouwen in. Deze werd gesteund door de VVD, Partij voor het Noorden en Partij voor de Dieren.

Lees verder
10 december 2008

SP en Christen Unie halen 'Balkenende-norm' binnen in Provincie Groningen

Er moet geen subsidie meer gegeven worden aan instellingen, die hun bestuurders boven de Balkenende-norm betalen. De Groningse Staten stemde in met een voorstel van de SP fractie wat hier toe op roept. Eerder werden in Brabant en in Drenthe soortgelijke SP voorstellen aangenomen.

Lees verder
11 oktober 2006

Personeel en SP tegen verbouwingsplannen Provinciehuis.

De SP heeft gevraagd om het plan Metamorfose op de agenda van de statenvergadering te laten zetten.
Ook al omdat de beantwoording van eerder gestelde schriftelijke vragen weer nieuwe vragen opriep, gezien de reactie van de OR daarop.

Lees verder
17 februari 2006

Middenbestuur, door Kees Swagerman

Zoals bekend mag worden verondersteld is de SP een republikeinse partij met een bottom up insteek en niet top down gericht.
De discussie over het middenbestuur en waar we naar toe willen zal zich dus moeten verenigen met deze 2 gedachten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier