h

Natuur

Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Natura 2000, natuurbeheer, natuurbeleidsplan, beheervergoedingen, toestand natuur en landschap

25 februari 2012

SP bezoekt Reiderwolde (verslag)

Het bezoek van de Groningse SP en de Tweede Kamerfractie aan natuurgebied Reiderwolde bij Blauwestad is goed ontvangen. De SP heeft het bezoek georganiseerd om zelf met betrokken over de totstandkoming van dit gebied te praten.

Lees verder
15 februari 2012

SP bezoekt Reiderwolde

De Statenfractie van de SP organiseert vrijdagmiddag 17 februari een excursie naar natuurgebied Reiderwolde. Het gebied is onlangs in het nieuws gekomen door een artikel in de Volkskrant waarin de rol van ex-gedeputeerde Henk Bleker ter discussie werd gesteld. Reiderwolde valt onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en is ontstaan door natuurontwikkeling. Bijzonder is dat dit gebied niet door Staatsbosbeheer maar door twee boeren is ontwikkeld.

Lees verder
9 januari 2012

Nieuwe onderhandelingen provincies over natuurakkoord noodzakelijk

De Tweede Kamerfractie en de Provinciale Statenfracties van de SP pleiten in een open brief voor nieuwe onderhandelingen over het natuurakkoord. Kamerlid Van Gerven: ‘Staatssecretaris Bleker moet zijn woord gestand doen. ‘Als niet alle twaalf provincies akkoord zijn is er geen akkoord.’ Dat zei hij in het najaar. Nu vier provincies tegen het akkoord hebben gestemd, Noord-Holland nadere eisen heeft gesteld en Flevoland uitdrukkelijk de kwestie Oostvaarderswold opgelost wil zien alvorens een akkoord te willen sluiten kan het conceptakkoord dus de prullenbak in.’

Lees verder
15 december 2011

Staten keuren akkoord met Bleker af

Provinciale Staten van Groningen hebben besloten het deelakkoord natuur van staatssecretaris Henk Bleker en IPO niet te ondertekenen. De SP Statenfractie heeft hierbij een cruciale rol gespeeld. Haar gezamenlijke motie met de Partij voor de Dieren is door een meerderheid ondertekend.

Lees verder
29 november 2011

SP vreest afbraak Groningse natuur

De Groningse SP Statenfractie overhandigt dinsdagmiddag 29 november a.s. om 14.00 uur in kamer 21 van het provinciehuis aan gedeputeerde van der Ploeg de notitie ‘1 voor Natuur’. De notitie is haar reactie op het deelakkoord natuur dat op woensdagmorgen 30 november a.s. in de vergadering van de commissie Omgeving en Milieu wordt besproken.

Lees verder
2 november 2011

Tweede vergunning kolencentrale vernietigd

Na de vernietiging van de natuurvergunning heeft de Raad van State nu ook de vergunning voor de havenuitbreiding in de Eemshaven vernietigd. Deze verruiming is nodig om aanvoer van kolen naar de centrale mogelijk te maken. De Raad van State geeft aan dat deze vergunning had moeten worden betrokken bij die van de kolencentrale. De vergunning is destijds als apart project aangevraagd en gegund door de toenmalige minister Verburg(CDA).

Lees verder
14 oktober 2011

SP en de onzin van een kolencentrale

In 2007 is door een meerderheid van Provinciale Staten van Groningen ingestemd met de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven. Feit is dat een kolencentrale de meest vervuilende manier van energieopwekking is door de hoge uitstoot van CO2. Niet voor niets worden elders in Europa kolencentrales gesloten. De SP Statenfractie is tegen de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven om de volgende redenen.

Lees verder
8 september 2010

SP stelt vragen over plannen tweede kerncentrale in Borssele

Naar aanleiding van berichtgeving in de media ten aanzien van een aanvraag voor een tweede kerncentrale bij Borssele door Energy Resource Holding, waarbij provinciale aandeelhouders betrokken zijn, heeft Kees Swagerman van de SP Statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

Lees verder

Pagina's

U bent hier