h

Nieuws uit 2012

23 januari 2012

SP eist snel uitsluitsel tekorten OV-bureau

Op 11 januari stuurde de Ondernemingsraad van Qbuzz een brandbrief over de bezuinigingen op het openbaar vervoer in de provincies Groningen en Drenthe en de stad Groningen en het tekort van 8 miljoen van het OV bureau. Eind vorig jaar werd duidelijk dat het OV bureau een tekort heeft van 8 tot 10 miljoen. Dit ondanks dat er 13% meer gebruik werd gemaakt van het OV. Hoe dat tekort is ontstaan is tot op heden onduidelijk. De SP deelt de zorgen van de ondernemingsraad van QBuzz over de kwaliteit van ons OV en eist snel uitsluitsel over de te ontstane tekorten.

Lees verder
13 januari 2012

'Star provinciebestuur krijgt deksel op neus'

Verantwoordelijke provinciebestuurders hebben met hun houding het absurde dictaat van het kabinet om Groningen vol te bouwen met windmolens in de hand gewerkt. Dat concludeerde SP fractie in het extra debat over deze kwestie. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) geeft de indruk verrast te zijn door de onlangs uitgesproken ambitie van het Rijk om heel Groningen vol te zetten met windmolens: 2000 MW in en rond de Provincie. Het College heeft tot nu toe star vastgehouden aan de drie aangewezen gebieden in onze provincie: in de Eemshaven, bij Delfzijl en langs de N33. Statenlid Jan Hein Mastenbroek reageert.

Lees verder
9 januari 2012

Nieuwe onderhandelingen provincies over natuurakkoord noodzakelijk

De Tweede Kamerfractie en de Provinciale Statenfracties van de SP pleiten in een open brief voor nieuwe onderhandelingen over het natuurakkoord. Kamerlid Van Gerven: ‘Staatssecretaris Bleker moet zijn woord gestand doen. ‘Als niet alle twaalf provincies akkoord zijn is er geen akkoord.’ Dat zei hij in het najaar. Nu vier provincies tegen het akkoord hebben gestemd, Noord-Holland nadere eisen heeft gesteld en Flevoland uitdrukkelijk de kwestie Oostvaarderswold opgelost wil zien alvorens een akkoord te willen sluiten kan het conceptakkoord dus de prullenbak in.’

Lees verder

Pagina's

U bent hier