h

Nieuws uit 2011

15 december 2011

Staten keuren akkoord met Bleker af

Provinciale Staten van Groningen hebben besloten het deelakkoord natuur van staatssecretaris Henk Bleker en IPO niet te ondertekenen. De SP Statenfractie heeft hierbij een cruciale rol gespeeld. Haar gezamenlijke motie met de Partij voor de Dieren is door een meerderheid ondertekend.

Lees verder
9 december 2011

SP geen bezuinigingen op OV voordat oorzaken tekorten duidelijk zijn

Deze week is bekend geworden dat de tekorten van het OV bureau, in een maand tijd zijn opgelopen van €3 miljoen naar €8 miljoen euro, dit tekort kan dit jaar nog verder oplopen tot €10 miljoen euro. De SP hekelt het feit dat niet duidelijk is hoe de tekorten hebben kunnen ontstaan. De partij wil dan ook dat eerst de onderste steen boven komt voordat er geschrapt wordt op buslijnen.

Lees verder
1 december 2011

Jubelstemming bouw Kolencentrale misplaats

De SP Statenfractie vindt het ongehoord dat provinciebestuur en andere voorstanders van de kolencentrale in de Eemshaven zo enthousiast reageren op de laatste uitspraak van de Raad van State, en daarmee suggeren dat het een gelopen zaak is. In de uitspraak van de raad is de tijdelijke gedoogvergunning die de provincie Groningen verleende voor de bouw van de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven geaccepteerd. Dit geld voor de komende negen maanden.

Lees verder
29 november 2011

SP vreest afbraak Groningse natuur

De Groningse SP Statenfractie overhandigt dinsdagmiddag 29 november a.s. om 14.00 uur in kamer 21 van het provinciehuis aan gedeputeerde van der Ploeg de notitie ‘1 voor Natuur’. De notitie is haar reactie op het deelakkoord natuur dat op woensdagmorgen 30 november a.s. in de vergadering van de commissie Omgeving en Milieu wordt besproken.

Lees verder
24 november 2011

ROOD Groningen wenst nachttrein

*Sinterklaas betoogt in het provinciehuis*

Lees verder
16 november 2011

SP-aanpak North Refinery unaniem gesteund

Op 9 november 2011 heeft Provinciale Staten vergaderd over North Refinery in Farmsum. Deze olieverwerker voldoet al jaren niet aan de milieuvoorschriften en veroorzaakt vieze lucht en stank. Daar hebben Groningers in de omgeving last van. De SP Statenfractie is deze veelpleger zat en heeft in de vergadering een motie ingediend. Deze motie verplicht het bedrijf binnen een half jaar haar rookgassen extra te zuiveren met een gaswasser. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen door de Staten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier