h

Nieuws uit 2007

2 december 2007

Grote onderdelen RWE-kolencentrale Eemshaven al besteld

Terwijl de SP en andere groeperingen zich verzetten tegen de bouw door RWE van een kolencentrale aan de Eemshaven, zijn alle belangrijke grote onderdelen al besteld tegen een vaste prijs. Het elektriciteitsbedrijf RWE Power zal de vergunningaanvraag intrekken voor de bouw van een kolencentrale van 1600 Megawatt bij Ensdof in de deelstaat Saarland. Daar heeft eind november 70% van de bevolking tegen de bouw van deze centrale van 2,2 miljard euro gestemd.

Lees verder
30 november 2007

Kabinet laat Noorden zitten, SP blijft pleiten voor Zuiderzeelijn

“Een unieke kans om de Randstad uit te breiden wordt gemist en het Noorden wordt afgescheept met een afkoopplan waar men niet op zit te wachten.” Dat is de conclusie van SP-Kamerlid Emile Roemer nu kabinet en coalitiepartijen afzien van de Zuiderzeelijn. Minister Eurlings torpedeerde het plan voor een hoogwaardige spoorlijn tussen de Randstad en het Noorden.

Lees verder
28 november 2007

Groningen bouwt teveel en verkeerd!

In september 2007 verscheen een door ABF research gepubliceerd onderzoek;” Woningmarktverkenning provincie Groningen en regio Groningen – Assen op basis van WoOn2006”.Tevens verscheen in juni 2007 een onderzoek door KAW architecten en adviseurs met als titel “De sociale huursector in de provincie Groningen”. Deze onderzoeken bevestigen wat de SP al jaren stelt; Er wordt principieel te veel gebouwd in de duurdere prijsklasse en te weinig in de categorie van 100.000 tot 200.000 euro, als het gaat om koopwoningen. Bovendien worden er te weinig woningen gebouwd die vallen binnen de huursubsidiegrenzen.

Lees verder
28 november 2007

Hoe sociaal is de woningbouw in Groningen?

De SP wil uw mening horen over sociale woningbouw in de Provincie Groningen. Jaren lang hielden de provincie, gemeentes en de woningbouwcorporaties vol dat er in Groningen geen behoefte zou zijn aan nieuwe sociale huur- en koopwoningen. Tevens werd gesteld dat het onmogelijk is om woningen te bouwen met een prijs van minder dan ca.1,5 ton. Volgens de SP worden er in de provincie Groningen echter juist veel te weinig sociale woningen gebouwd. Hoewel in de Blauwe stad honderden dure koopwoningen komen te staan worden in veel dorpen en kernen in de provincie al jaren geen sociale huur - en koopwoningen meer bijgebouwd. Wij willen uw verhaal horen.

Lees verder
28 november 2007

Referendum in Duitsland tegen RWE-kolencentrale

Het elektriciteitsbedrijf RWE Power zal de vergunningaanvraag intrekken voor de bouw van een kolencentrale van 1600 Megawatt bij Ensdof in de deelstaat Saarland. Daar heeft afgelopen weekend 70% van de bevolking tegen de bouw van deze centrale van 2,2 miljard euro gestemd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier