h

Nieuws uit 2007

11 april 2007

De week na Pasen en wangedrag van feestvierders, door Lian Veenstra

Vorige week hebben wij als Statenfractie besloten om u via persoonlijke “dagboekfragmenten’ op de hoogte te houden van ons leven in én buiten de politiek. Deze tweede week was de beurt aan mij. Ik had u graag inzicht gegeven in mijn politieke wereldje sinds de verkiezingen van 7 maart, U deelgenoot willen maken van mijn politieke agenda. Maar één gebeurtenis in mijn privé leven beheerste toch wel de afgelopen week.

Lees verder
4 april 2007

DEMONSTREER MEE TEGEN MARKTWERKING IN DE THUISZORG Op 18 april in Den Haag

Op 1 januari 2007 werd de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning, ingevoerd. Deze wet moest welzijnsvoorzieningen, de wet voorzieningen gehandicapten en een deel van de AWBZ op lokaal niveau bij elkaar brengen. Hoewel het volgens de SP op zich een goed idee is om meer samenhang te creëren in maatschappelijke ondersteuning en de uitvoering dicht bij de mensen, door gemeentes, te laten plaatsvinden lijkt de invoering van de WMO een ramp te worden.

Lees verder
31 maart 2007

SP fractie is tegen zes Gedeputeerden

Toespraak Kees Swagerman bij installatie nieuw College.Politiek is een serieuze zaak. Maar gelukkig komt er vaak ook humor aan te pas.
De SP fractie heeft zich afgevraagd of de uitspraak “ muitende SPers aan
boord van de groningse vloot “ , gedaan door de heer Bleker als humor zou moeten worden opgevat.

Lees verder
30 maart 2007

Rentmeesterschap en Glastuinbouw, door Nettie Klompsma

Het nieuwe Groningse college van Gedeputeerde Staten wil gevangen worden onder de noemer ‘rentmeesterschap’. Op het moment dat dit stuk geschreven wordt, presenteert het college zich met zijn programma voor 2007-2011, getiteld ‘ Groningen Sociaal en Slagvaardig’. En dat dus onder de noemer van rentmeesterschap.

Lees verder
28 maart 2007

Schriftelijke vragen Pensioenfondsen

In het tv-programma Zembla van zondag 18 maart j.l is naar voren gekomen dar de Nederlandse pensioenfondsen onder meer beleggen in de productie van clusterbommen en landmijnen.
Uit het persbericht d.d. 19 maart 2007 van "Campagne tegen Wapenhandel" blijkt dat alle grote wapenproducenten Nederlandse pensioenfondsen als aandeelhouder hebben. Het algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is daarbij de topscorer met aandelen in alle bedrijven die behoren tot de top 10 van grootste wapenproducenten ter Wereld. Maar ook misstanden als kinderarbeid, ontbossing, niet-duurzaamheid worden door veel fondsen, met het ABP voorop, mede-gefinancieerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier