h

Nieuws van de afdeling

4 januari 2006

Geloof in zweeftrein blijft

Nog steeds zijn er mensen die in het sprookje van de Zweeftrein blijven geloven. De voorzitter van de Kamer van Koophandel de heer Dolf Vogd, hield maar weer eens een hartstochtelijk pleidooi in z'n nieuwjaarsrede.
Samen met een aantal Duitse collega's, zien ze het helemaal voor zich.De heer Vogd wil ons nog steeds doen geloven dat de trein een kans maakt en dat de Duitse regering ook weer enthousiast is geworden.
Onlangs is uit een enquête gebleken dat mensen in Nederland niks zien in een MZB maar gewoon een snelle Intercity over bestaand spoor voldoende vinden.Het zou veel beter zijn dat de Kamer van Koophandel zich bezig zou houden met realistischer zaken om de werkgelegenheid te verbeteren.

Lees verder
22 december 2005

SP motie voorkomt nog meer afstand tussen burger en politiek

De statenvergadering van 21 december 2005 had twee hoofdthema’s: de grote overschrijding van de glazen overkapping en de voortgang van de bestuurlijke vernieuwing. Beide punten gaven maar weer eens aan dat het niet zo vreemd is dat de burger steeds meer van de politiek vervreemdt.
Ging het bij de overkapping om smijten met gemeenschapsgeld, bij het agendapunt bestuurlijke vernieuwing werd nogmaals duidelijk dat de invoering van het dualisme weinig tot niets heeft gebracht. Het is een opgetuigde kerstboom en meer niet volgens SP fractievoorzitter Hennie Hemmes.

Lees verder
15 november 2005

Verbouwing provinciehuis gaat 3 ton meer kosten

De SP fractie van provinciale staten in Groningen, is zeer onaangenaam verast door het bericht dat de verbouwing van Martini Kerkhof 12 en de binnenplaats €310.000 meer gaat kosten.
In het bijzonder de overkapping was naar onze mening al een volstrekt overbodig prestige project, waar nut en noodzaak volstrekt niet van is aangetoond.

Lees verder
3 november 2005

Commissie Welzijn over gezinsdrama Tolbert

Op 2 november is er een extra commissie vergadering geweest naar aanleiding van de vreselijke gebeurtenissen in Tolbert.
Voor de commissie was het belangrijk om erachter te komen wat de rol van jeugdzorg hierin is geweest. Het enige wat duidelijk is geworden na drie uur vergaderen is, dat aan alle protocollen en regels is voldaan. Hier ging het echter niet om aan alle mogelijke protocollen en regels, maar om een adequate reactie van jeugdzorg, na een aantal meldingen van een verontruste vader. Helaas staat dit geval niet op zichzelf. Dat is wel gebleken tijdens de meldweek jeugdzorg, die op initiatief van de SP is gehouden, waar ruim 100 reacties binnen zijn gekomen. Ook toen al bleek dat de bureaucratie de overhand heeft en dat het aan communicatie ontbreekt.

Lees verder
6 oktober 2005

SP over programbegroting provincie

In de programbegroting van de Provincie zijn bedragen opgenomen waar de SP het totaal niet mee eens is. Nog steeds heerst er in de Provincie het idee dat je vooral in grote prestigieuze projecten moet investeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 1 miljoen Euro voor de overkapping van de binnenplaats van het provinciehuis. Of een reservering van 3.4 miljoen voor de Oostwand van de Grote Markt. Een rigoureuze verbouwing van totaal 17,5 euro voor onderhoud van het Provinciehuis.

Lees verder
27 september 2005

Glastuinbouw in de Eemshaven

In het laatste verkiezingsprogramma vermeldde de SP voor glastuinbouw bij de Eemshaven te zijn. Toen de plannen voor dit gebied verder uitgewerkt werden, bleken de gevolgen voor de omgeving groot en de verwachte werkgelegenheidseffecten laag. Zodanig dat we het eerder ingenomen standpunt moesten herzien.
In de eerste plannen bleek dat het ging om kassen met grote hoogtes en met een grote lichtoverlast. Hoewel er sprake is van het afdichten van de kassen gaat het nog steeds niet zover dat lichtoverlast vermeden wordt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier