h

Nieuws van de afdeling

6 oktober 2005

SP over programbegroting provincie

In de programbegroting van de Provincie zijn bedragen opgenomen waar de SP het totaal niet mee eens is. Nog steeds heerst er in de Provincie het idee dat je vooral in grote prestigieuze projecten moet investeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 1 miljoen Euro voor de overkapping van de binnenplaats van het provinciehuis. Of een reservering van 3.4 miljoen voor de Oostwand van de Grote Markt. Een rigoureuze verbouwing van totaal 17,5 euro voor onderhoud van het Provinciehuis.

Lees verder
27 september 2005

Glastuinbouw in de Eemshaven

In het laatste verkiezingsprogramma vermeldde de SP voor glastuinbouw bij de Eemshaven te zijn. Toen de plannen voor dit gebied verder uitgewerkt werden, bleken de gevolgen voor de omgeving groot en de verwachte werkgelegenheidseffecten laag. Zodanig dat we het eerder ingenomen standpunt moesten herzien.
In de eerste plannen bleek dat het ging om kassen met grote hoogtes en met een grote lichtoverlast. Hoewel er sprake is van het afdichten van de kassen gaat het nog steeds niet zover dat lichtoverlast vermeden wordt.

Lees verder
1 september 2005

Bezorgde brief over voedselbanken

dit is de inleiding
voedselbank

Lees verder
1 januari 2003

Kandidatenlijst

1 Kees Swagerman, Haren

Lees verder

Pagina's

U bent hier