h

Nieuws van de afdeling

17 februari 2006

Middenbestuur, door Kees Swagerman

Zoals bekend mag worden verondersteld is de SP een republikeinse partij met een bottom up insteek en niet top down gericht.
De discussie over het middenbestuur en waar we naar toe willen zal zich dus moeten verenigen met deze 2 gedachten.

Lees verder
17 februari 2006

Dualisme

Over de vraag of dualisering een voordeel zou zijn boven monisme is de SP fractie altijd sceptisch geweest.
Wij zien ook nu voor Groningen nog niet zo veel vooruitgang .

Lees verder
2 februari 2006

Provinciaal Sportaccommodatiefonds

De statenfracties van SP en CDA hebben het initiatief genomen om een provinciaal sportaccommodatiefonds in het leven te roepen. Met dit initiatief willen beide fracties een bijdrage leveren aan het in stand houden en versterken van sportaccommodaties in dorpen en steden. Bij het op te richten provinciaal sportaccommodatie fonds kunnen sportverenigingen een renteloze lening aanvragen om aanpassingen en vernieuwingen in accommodaties te realiseren.

Lees verder
26 januari 2006

Voor wie is het nut van een Zuiderzeelijn en wie betaalt?

Op 16 januari verscheen er in het Dagblad van het Noorden een artikel van de heer Jaspers, statenlid in Groningen voor de PvdA, over waarom de Zuiderzeelijn in de zweeftreinvariant toch zo noodzakelijk is.

Lees verder
24 januari 2006

Glastuinbouw Eemsmond – het MER en alweer een onderzoek

OUDESCHIP-Burgemeester Renkema van Eemsmond blijft erbij dat in de m.e.r. Glastuinbouw Eemshaven geen procedurefout is gemaakt. GS Groningen van hun kant zijn in de procedure afgegaan op het oordeel van B&W Eemsmond. “In de m.e.r.-procedure is de gemeente Eemsmond de deskundige”, zo verklaarde gedeputeerde Bleker na afloop van de hoorzitting van afgelopen woensdag.

Lees verder
11 januari 2006

SP statenfractie Groningen eist daad bij het woord: Einde chloortreinongelukken

Naar aanleiding van de berichten dat op maandagmorgen 9 januari een chloortrein is ontspoord op het terrein van Akzo Delfzijl heeft de SP fractie vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten.
Sinds er door de rijksoverheid en Akzo Nobel een overeenkomst is gesloten om de chloortransporten over spoor te beëindigen is er in verhoogde mate chloor per spoor vervoerd. Tevens dreigt er een voortduren van “niet reguliere chloortransporten” volgens de SP fractie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier