h

Nieuws uit 2006

12 april 2006

SP kiest nieuwe fractievoorzitter

De SP fractie heeft Kees Swagerman als nieuwe fractievoorzitter gekozen. Kees stond op de kandidatenlijst nummer 3.
Als groentje heeft hij zich het vak van Statenlid snel eigen gemaakt

Lees verder
12 april 2006

Discussie avond Gas boren in de Waddenzee met minister Brinkhorst op 3 april jl.

Zoals iedereen weet is de SP fractie tegen boringen in de Waddenzee ook al gebeurt dat vanaf de wal. Tijdens het gesprek met de minister bleek van discussie geen enkele sprake.
Hij vertolkte het regeringsstandpunt en dat was het dan, binnen 50 minuten verdween de minister weer.

Lees verder
29 maart 2006

Het PAF en de PvdA

Na twee jaar van voorbereiding is het PAF op de agenda van de Staten geplaatst.

Lees verder
17 februari 2006

Middenbestuur, door Kees Swagerman

Zoals bekend mag worden verondersteld is de SP een republikeinse partij met een bottom up insteek en niet top down gericht.
De discussie over het middenbestuur en waar we naar toe willen zal zich dus moeten verenigen met deze 2 gedachten.

Lees verder
17 februari 2006

Dualisme

Over de vraag of dualisering een voordeel zou zijn boven monisme is de SP fractie altijd sceptisch geweest.
Wij zien ook nu voor Groningen nog niet zo veel vooruitgang .

Lees verder

Pagina's

U bent hier