h

Nieuws uit 2006

28 juni 2006

Algemene Beschouwingen uitgesproken door Kees Swagerman op 28 juni

Mijn eerste Algemene Beschouwingen en tegelijk de laatste van deze zittingsperiode.
De vorige 3 zijn nog door mijn voorganger Hennie Hemmes uitgesproken op
de hem welbekende manier ; deskundig en met humor !
Hopelijk weet ik u ook zo te boeien .

Lees verder
28 juni 2006

Een beetje gerechtigheid voor de SP.

Volgens gedeputeerde Calon (PvdA) zijn er vorig jaar meer huizen in de sociale sector gebouwd.

Lees verder
21 juni 2006

Samenwerkingsverband Noord Groningen lijkt vergaderen overbodig te vinden.

Voor de tweede keer dit jaar wordt een vergadering van het SNN afgezegd omdat er geen te nemen besluiten aan de orde zouden zijn!

Lees verder
17 juni 2006

Rapport Noordelijke Rekenkamer bevestigt standpunt SP

In een kritisch rapport geeft de onafhankelijke Noordelijke Rekenkamer haar visie op het functioneren van het SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland) als het gaat om subsidies die er voor moeten zorgen dat met name het MKB voor meer ontwikkeling van werkgelegenheid zorgt.
In het Noorden is het MKB de grootste werkgever.
De SP doet niet mee in het SNN. Het is een ondemocratische club, een soort 4e bestuurslaag , waarvan de leden niet direct zijn gekozen door de bevolking.
Hierin neemt per partij 1 Statenlid zitting per deelnemende provincie. ( Groningen, Friesland en Drenthe)

Lees verder
7 juni 2006

Kandidaatstelling Provinciale Staten

22-05-2006 • De kandidatencommissie voor de Statenverkiezingen van maart 2007 roept SP leden op om kandidaten aan te melden voor het lidmaatschap van Provinciale Staten.

Lees verder
31 mei 2006

Hoe denkt de SP statenfractie over de gemeentelijke herindelingplannen in Groningen.

Naar mening van de SP fractie gaat het hier om een ;

Lees verder

Pagina's

U bent hier