h

Nieuws uit 2013

6 maart 2013

SP wil Provinciale Inversteringsbank

De SP wil dat de Provincie Groningen een Provinciale Investeringsbank voor het MKB (PIB) opricht om met overheidsgaranties kredieten te verstrekken aan ondernemingen.

Lees verder
26 februari 2013

'Bevolking aan zet over gemeentegrootte'

Donderdag presenteert de visitatiecommissie ‘Bestuurlijke Toekomst Groningen’ haar bevindingen over de schaalgrote van de Groninger gemeenten. De SP bedankt de commissie voor haar werk en vindt dat nu de bevolking aan zet is. De partij pleit voor een referendum in alle gemeenten over de toekomstige omvang van die gemeenten.

Lees verder
8 februari 2013

Te snelle gaswinning is onveilig en onverstandig

Kamerlid Henk van Gerven wil dat minister Kamp stopt met onverantwoord snelle gaswinning in Noord-Oost Groningen: ‘Minister Kamp neemt willens en wetens het risico op meer en grotere aardbevingen door de gaswinning niet te verminderen. Waarmee laat hij zien dat financieel gewin belangrijker is dan de veiligheid in Groningen.’

Lees verder
4 februari 2013

Megastallenprotest voor provinciehuis

De Partij voor de Dieren en de SP organiseren woensdagochtend een demonstratie voor het inperken van megastallen in Groningen. Provinciale Staten bespreekt dan de Provinciale Omgevingsverordering(POV), waarin volgens deze partijen te veel ruimte aan grootschalige intensieve veehouderij wordt geboden.

Lees verder
28 januari 2013

Wie kan het schudden in Groningen?

‘De bodem in Groningen schudt, de schatkist in Den Haag schudt en de inwoners van Groningen kunnen het schudden?’ Die vraag stelt de Provinciale Statenfractie van de SP nav het rapport over aardschokken in Noord-Oost Groningen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier