h

Nieuws uit 2013

27 juni 2013

'Provinciebestuur zet onnodige slot op geldkist'

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) in Groningen zit liever op provinciaal geld dan zij dat investeert in de provincie. Tot die conclusie komt de SP-fractie na de Algemene Beschouwingen van woensdag. De partij kwam met een reeks aan alternatieven. Daarvoor was steun vanuit andere partijen en de samenleving, maar de coalitie stemde alles weg.

Lees verder
13 juni 2013

Buizenzone: een groot vraagteken

De SP Statenfractie vindt dat er nog teveel onzekerheden zijn om nu een tracé voor een buizenstelsel onder Groningse bodem vast stellen. Die buizen moeten vloeistoffen en gassen voor industrie gaan transporteren van Eemshaven naar Delfzijl. De fractie wil meer onderzoek voordat zij hierover een besluit neemt.

Lees verder
10 juni 2013

'Nu openheid over nauwe banden tussen provincie en energiereuzen'

NU.nl stelt dat de provincie Groningen zeer nauwe banden heeft onderhouden met NUON en RWE bij de vergunningaanvragen voor een kolencentrale in de Eemshaven. De SP-Statenfractie is geschrokken van het bericht en wil opheldering van het college.

Lees verder
6 mei 2013

'Verzelfstandiging Seaports onnodig en ongewenst'

De meerderheid in Provinciale Staten van Groningen is voor de verzelfstandiging van Groningen Seaports. De SP is zeer kritisch en stemde tegen dit voorstel. Statenlid Jan Wolters heeft nog geen goed argument gehoord voor deze verandering. ‘Er valt weinig te winnen en wel degelijk veel te verliezen’, stelt hij in onderstaande opinie.

Lees verder
22 april 2013

'Buurthuizendemocratie mislukt'

De SP heeft grote moeite met de ondemocratische manier waarop de herindelingsplannen in Groningen worden doorgedrukt.

Lees verder
17 april 2013

Natuurvergunning kolencentrale blijft rammelen

Naar aanleiding van het advies van de Commissie Rechtsbescherming heeft Gedeputeerde Staten de natuurvergunning voor de kolencentrale van RWE in de Eemshaven aangepast.

Lees verder

Pagina's

U bent hier