h

Nieuws uit 2014

19 juni 2014

Megastallen: Groningen verdient beter

De SP is niet tevreden met het voorgestelde Groninger Verdienmodel voor megastallen. Het provinciale plan om agrarische bedrijven pas toestemming te geven om uit te breiden als zij aan een aantal voorwaarden voldoen mist harde voorwaarden en maakt de weg vrij voor megastallen in de provincie.

Lees verder
19 juni 2014

Geen draagvlak voor windplan N33

Op initiatief van de SP-fractie is woensdag de stand van zaken rond het beoogde windpark N33 besproken. De gemeente Menterwolde en omwonenden pleiten al lange tijd voor een alternatieve variant, maar de gedeputeerde weigert hier naar te luisteren. De SP vindt deze opstelling onacceptabel.

Lees verder
19 juni 2014

SP-fracties willen salarisplafond voor zorgbestuurders

De SP-raadsfracties van verschillende gemeenten in de provincie Groningen willen een plafond voor de salarissen van zorgbestuurder bij het afsluiten van nieuwe contracten. Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten van het Rijk nieuwe taken op het gebied van de zorg en de jeugdzorg.

Lees verder
11 juni 2014

Demonstreer mee voor studiefinanciering op 20 juni

ROOD, jong in de SP organiseert samen met de Groninger Studentenbond op 20 juni een demonstratie vóór studiefinanciering en toegankelijk onderwijs. We verzamelen om 13:00 uur voor het Academiegebouw. Vanaf daar vertrekken we in een mars naar de Ossenmarkt waar de demonstratie plaatsvindt.

Lees verder
11 juni 2014

Discussieavond met Henk van Gerven druk bezocht

SP-kamerlid Henk van Gerven ging afgelopen vrijdag de discussie aan over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Groningen. Onder leiding van Sineke ten Horn uitten velen van de bijna honderd aanwezigen hun bezorgdheid over de beschikbaarheid van goede zorg in de provincie.

Lees verder
4 juni 2014

Laat werknemers Synergon niet zakken

De SP-Statenfractie is geschokt door de berichten over de problemen bij de werkvoorzieningsschappen, het sluiten van de afdeling metaal van Synergon en de financiële problemen voor de drie betrokken gemeentes. Nog meer geschrokken is de SP door de opmerkingen van gedeputeerde Wilpstra, die in antwoord op vragen van RTV Noord stelde dat de provincie in deze zaak niets kan betekenen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier