h

Nieuws uit 2016

7 juli 2016

Samen spelen, eerlijk delen, anderen helpen

Lees hier de maidenspeech van ons nieuwe Statenlid, Marieke Bootsma:

Wij zijn Statenleden, gekozen door het Groninger volk. En dat ik hier mag staan namens die Groninger bevolking maakt me trots. Ik doe dit voor hen. Om voor hen de wereld wat mooier te maken.

 

Lees verder
6 juli 2016

Staten geven eendrachtig signaal naar minister Kamp

Alle partijen in Provinciale Staten gaven afgelopen woensdag op initiatief van de SP een eendrachtig signaal af. Ze dienden een gezamenlijke motie in waarin de minister en de Tweede Kamer worden opgeroepen te kiezen voor minder gaswinning en onderzoek onafhankelijk van de NAM, Shell en ExxonMobil.

Lees verder
30 juni 2016

Provincie geeft vervolg aan succesvolle Provinciale Meldweek

De SP in de provinciale staten van Groningen wil de provincie opnieuw een meldweek organiseert om te luisteren naar ideeën van de inwoners. Het afgelopen jaar organiseerde de provinciale staten al op initiatief van de SP een Meldweek Leefbaarheid, waar waarbij Statenleden hebben geluisterd naar de ideeën die inwoners hebben om hun dorp of wijk leefbaar te houden.

Lees verder
30 juni 2016

SP wil studiefonds laten aanprijzen door bekende Groningers

De SP in de provinciale staten van Groningen wil dat bekende Groningers het provinciaal studiefonds gaan aanprijzen. Met deze regeling komt de provincie scholieren en studenten met mindervermogende ouders tegemoet te komen in de studie- en reiskosten. Lees verder
30 juni 2016

SP wil betere bescherming archeologisch erfgoed tegen aardbevingen

De SP wil, samen met de PvdA, dat het archeologisch erfgoed in Groningen beter beschermd wordt tegen aardbevingen. Volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is er niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van de gaswinning op het ondergrondse erfgoed.

Lees verder
30 juni 2016

SP: Ondersteun zorginitiatieven

Foto: SP Groningen

Afgelopen woensdag dienden de SP, het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks in provinciale staten gezamenlijk een motie in om zorginitiatieven in de provincie meer te ondersteunen. Volgens de partijen staat de zorg in Groningen onder druk door krimp en bezuinigingen. Door vanuit de provincie initiatieven van bewoners zelf te ondersteunen willen de partijen de bewoners steunen en de leefbaarheid versterken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier