h

Nieuws uit 2008

22 augustus 2008

Enorme blunder GS lijdt tot gevaarlijke situatie

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de renovatie van de Eemshavenweg (N46). Uit berichten in het Dagblad van het Noorden is echter gebleken dat de afstand tussen de weg en de berm niet de vereiste 25 maar slechts 10 cm bedraagt. Dit kan tot zeer gevaarlijke situaties en zelfs ernstige ongelukken leiden.

Lees verder
14 augustus 2008

"Arriva zaait opnieuw onrust"

ARRIVA heeft volgens de SP opnieuw onrust gezaaid onder de buschauffeurs in de stad. Deze chauffeurs vallen onder een aparte CAO maar hebben wel recht op hetzelfde loon als alle andere buschauffeurs. ARRIVA heeft echter via de publicatieborden aangekondigd dat de chauffeurs eerst productiever moeten worden voor ze loonsverhoging krijgen. Daarvoor moeten ze ADV dagen inleveren.

Lees verder
30 juli 2008

SP Groningen legt zich niet neer bij kabinetsbesluit; OV kaart voor MBO-ers moet er komen

Afgelopen weekend heeft het kabinet besloten dat er toch geen OV-studentenkaart komt voor 16 en 17 jarige MBO-studenten. Staatssecretaris Bijsterveld heeft in een brief aan de Tweedekamer laten weten geen geld te hebben voor de kaart. De SP vindt het onbegrijpelijk dat HBO studenten van dezelfde leeftijd wel recht hebben op een kaart en MBO-studenten niet.

Lees verder
26 juni 2008

SP vraagt extra inzet voor de kwetsbaarste groepen op de arbeidsmarkt

Vandaag werd in Provinciale Staten het actieprogramma arbeidsmarkt beleid besproken. Dit programma zet erop in om iedereen aan de slag te krijgen. Een doel waarop volgens de SP niets valt af te dingen. Want hoewel het aantal vacatures stijgt en er een inhaal slag is gemaakt behoud Groningen haar nummer 1 notering op de lijst met het hoogste aantal werkelozen.

Lees verder
25 juni 2008

SP tegen verder privatiseren ESSENT

Vandaag debatteren de Provinciale Staten van Groningen over de toekomst van Essent. Het college van GS heeft een voorstel gedaan om verkoop van de aandelen mogelijk te maken. Daarmee zou Essent nog verder geprivatiseerd worden. De SP is fel tegenstander van de verdere privatisering van de energiemarkt.

Lees verder
20 juni 2008

Volle zaal bij ‘Hét grote zorgdebat’

Het grote zorgdebat van de SP in Oost-Groningen was een groot succes. Ruim 150 mensen uit de zorg kwamen op de avond af. Veel onderwerpen kwamen aan de orde; van de thuiszorg, de huisartsenposten, tot de streekziekenhuizen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier