h

Nieuws uit 2008

13 februari 2008

Kabinet handhaaft locaties, oa Eemshaven, waar kernenergie mogelijk is

De huidige coalitie heeft afgesproken dat er in deze regeerperiode geen kerncentrales bij komen, maar de Minister laat de mogelijkheid open dat dit in een volgende periode wel gebeurt. De Eemshaven komt dan weer in beeld als vestigingsplaats, naast de twee kolencentrales. Ook kan niet worden uitgesloten dat er nog meer hoogspanningsleidingen worden geplaatst.

Lees verder
24 januari 2008

Staten in gesprek over intensieve veehouderij

Dinsdag 29 januari a.s. van 19.30 tot 22.00 uur vindt een rondetafelgesprek plaats over de intensieve veehouderij. De centrale vraag voor deze avond is: "Wat moeten Provinciale Staten in het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan (POP) regelen met betrekking tot de intensieve veehouderij". De leden van de Statencommissie Omgeving en Milieu gaan deze avond in gesprek met Groninger wethouders en vertegenwoordigers van onder andere LTO Noord en Milieufederatie.

Lees verder
21 januari 2008

RUG oordeelt positief in onderzoek naar outlet centrum Zuidbroek

Een outletcenter bij Zuidbroek kan een opsteker zijn voor de regio. Het levert honderden banen op en is gunstig voor de ontwikkeling van winkelcentra in omliggende gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder
21 januari 2008

Vergunningverlening uitbaggeren Eemshaven en vaargeul Waddenzee

Volgens een persbericht van Greenpeace en de Waddenvereniging heeft Ingenieurs en advies bureau Arcadis in haar, in opdracht van Groningen Seaports en het min. Van Verkeer en Waterstaat opgestelde rapport over de uitdieping van de Eemshaven en de vaargeul in de Waddenzee, t.b.v. de komst en bevoorrading van 2 kolencentrales, ernstige fouten gemaakt en toe geredeneerd naar een van tevoren vastgestelde conclusie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier