h

Nieuws uit 2008

4 november 2008

SP promoot gratis OV regeling studiefonds

Op initiatief van de SP-Statenfractie komt de provincie Groningen met een reiskostenvergoeding voor 16 en 17 jarige MBO-studenten. De regeling is alleen geldig voor studenten wiens ouders op of net boven het minimumloon verdienen. De studenten moeten meer dan 10 km van hun opleiding vandaan wonen. De SP blijft pleiten voor een regeling voor alle studenten. De partij heeft echter wel ingestemd met de inkomensafhankelijke regeling, als eerste stap, mits deze bekend wordt gemaakt aan alle ouders.

Lees verder
24 oktober 2008

Beter bruggenplan?!

Ten noorden van de stad Groningen moeten de komende jaren veel wegen vernieuwd worden. De N355 bij Noordhorn en Zuidhorn, de N361 Menisingeweer-Winsum-Groningen en de wegen van en naar Aduard-Dorkwerd en de Reitdiepwijk in Groningen. Tegelijkertijd moet de vaarweg van Lemmer naar Delfzijl geschikt worden gemaakt voor grotere containerschepen die elkaar overal, dus ook onder bruggen, moeten kunnen passeren. Hiervoor moeten verschillende bruggen vervangen worden.

Lees verder
20 oktober 2008

zaterdag 15 november: conferentie 'Wie bepaalt wie wat bouwt?'

De positie van woningcorporaties in de samenleving maakt momenteel een snelle en ingrijpende ontwikkeling door. Waar ze zich vroeger vrijwel uitsluitend bezighielden met het bouwen en beheren van sociale huurwoningen, krijgen ze nu een steeds grotere rol in de maatschappij. Hierover wordt zaterdag 15 november op initiatief van de SP gesproken op de conferentie 'Wie bepaalt wie wat bouwt?'

Lees verder
18 september 2008

SP blijft in actie voor minderjarige MBO’ers

De SP in de Provincie Groningen is teleurgesteld met de beslissing van Provinciale Staten om niet alle MBO-ers tegemoet te komen in vervoerskosten. De partij stelde gisteren voor om alle 16-17 jarige scholieren in het middelbaar onderwijs gratis van en naar school te laten reizen.

Lees verder
15 september 2008

Actiedag OV voor MBO’ers

Woensdag 17 september buigt Provinciale Staten van Groningen zich over een voorstel van de SP over gratis OV voor Mbo-scholieren. De SP zal deze gelegenheid aangrijpen nogmaals aan te tonen waarom een regeling noodzakelijk is. Door middel van een optocht en het aanbieden van honderden foto’s van jongeren hoopt de partij de twijfelaars te overtuigen. Ook zal er een ‘prominenten’ petitie worden gepresenteerd. De afgelopen week trok de SP voor de tweede maal dit jaar langs de middelbare scholen in Stad en Ommeland om steun te vragen.

Lees verder
10 september 2008

Geen OV niet OK!

De Groningse SP Statenfractie trekt deze week samen met ROOD langs MBO’s in de stad en de provincie voor gratis OV voor 16 en 17 jarige MBO-studenten. Deze jongeren krijgen, in tegenstelling tot leeftijdgenoten op het HBO en de universiteit, geen OV-jaarkaart. MBO-studenten maken vaak erg hoge reiskosten om bij hun favoriete opleiding te komen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier